Karo fone: esame reikalingi

Minint Rusijos invazijos į Ukrainą metines su skausmu prisimename karo aukas, meldžiame joms ramybės ir su viltimi tikimės, kad neteks minėti antrųjų karo metinių. Karas žiaurus, neįmanoma papasakoti to, ką išgyvena žmonės jį patiriantys. Bet tuo pačiu vykstantis karas suteikia ir viltį, tikėjimą, jog su žmonių palaikymu ir maldomis jis pasibaigs. Metus trunkantis karas sutelkė žmones nepaprastai gražių paramos akcijų įgyvendinimui. Neabejingi tautiečiai padeda nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams savanoriaudami, dalindamiesi tuo, kuo gali. Žmonės nėra abejingi, nes visus palietė ši karinė situacija. Galbūt ir yra jaučiamas tam tikras nuovargis, bet tik išlaikant atjautą ir vieningumą žmonės įveiks visas negandas.

Kauno arkivyskupijos Caritas, teikdamas pagalbą atskirtyje esantiems Lietuvos žmonėms, įsitraukia ir į pagalbos teikimą nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams. Apie ukrainiečiams teikiamą pagalbą pasakoja viena iš pirmųjų savanorių, o dabar ir Caritas darbuotoja Vilma.

Kokią pagalbą teikia Kauno arkivyskupijos Caritas nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams?

Caritas ukrainiečių konsultavimo centras, kuris įsikūręs Kaune, teikia pagalbą higienos priemonėmis, išduoda korteles, už kurias galima įsigyti higienos priemonių. Kai persikėlėme iš pabėgėlių centro į atskiras patalpas, pradėjome teikti papildomą pagalbą – informavimą, konsultavimą įvairiais klausimais. Žmonės kreipiasi su jiems aktualiais klausimais, pavyzdžiui: kaip gauti medicinines paslaugas, kaip susirasti darbą, būstą. Taip pat žmonėms aktualus drabužių gavimas, važiavimas viešuoju transportu nemokamai. Kartais rengiame seminarus ukrainiečiams aktualiomis temomis, kuriuose jie gali dalyvauti ir pasikonsultuoti rūpimais klausimais. Šiuo metu dar padedame žmonėms pateikti prašymus pakartotinai gauti leidimą gyventi Lietuvoje. O be visos teikiamos pagalbos ukrainiečius priimame ir tiesiog jaukiam pabendravimui.

Kauno šv. Antano Paduviečio, Šilainių Šv. Dvasios, Šv. Kryžiaus (Karmelitų) ir Gerojo Ganytojo parapijų Caritas savanoriai kantriai pasitarnauja drabužių ir reikalingų daiktų atiduotuvės punktuose.

Pagalba drabužiais ir daiktais Šilainių Šv. Dvasios parapijos Carite

Ar lietuviai neabejingai dalinasi tuo, kuo gali, kad tik padėtų karo ištiktiems žmonėms?

Manau, kaip daugumoje sferų, taip ir šioje, yra žmonių, kurie visada linkę padėti ir prisidėti visomis savo išgalėmis, ir yra dalis, kuri reaguoja abejingai. Yra žmonių, kurie ragina labiau padėti Lietuvos žmonėms, nors buvusios pagalbos formos yra tęsiamos Lietuvos gyventojams. Visumoje manau, kad lietuviai labai stipriai padeda nuo karo nukentėjusiems. Vis tik, tie, kurie padeda – jie tylesni, negu tie, kurie galbūt pyksta, kad kiti padeda. Ir karo pradžioje buvo žymiai daugiau iniciatyvos iš žmonių pusės, negu pastaruoju metu, bet to ir buvo galima tikėtis, kad žmonės kažkiek pavargs nuo visos situacijos ir grįš į savo gyvenimus. Bet galiu teigti, jog tikrai yra daug gerų žmonių, kurie vis dar sistemingai remia tokiais šaltiniais, kokiais gali, ar pinigų pervedimu ar produktais.

Kokia pagalba ukrainiečiams yra reikalinga šiuo metu?

Turime gautas užklausas iš Ukrainos Carito į konkrečias sritis kokios pagalbos jiems būtent reikia. Kaune paramos akcija prasidės ateinantį pirmadienį, vasario 27 dieną, ir truks tris dienas. Savanoriai PLC Mega žmonių lauks nuo 12 iki 20 val. vakaro, o vėliau vakarais parama bus išvežama į mūsų sandėlius. Tai iš tikrųjų, bus reikalinga parama ne tik daiktais – atvežtais ar nupirktais, bet bus labai reikalinga ir savanorių pagalba. Išties, šiuo metu mums didelė vertybė yra, kai žmonės skiria ne tik daiktus, bet ir savo laiką. Ir karo pradžioje žmonės rasdavo laiko savanorystei, jie aukodavo savo darbus, laiką su savo šeimomis, nes jiems tai buvo labai svarbu, buvo didelis noras padėti. Tikiuosi, kad ir ši, penktoji akcija, bus taip sėkmingai įgyvendinta kaip ir praėjusios, kadangi žmonių susitelkimas bus reikalingas trims dienoms. Viliuosi, kad vėl atsiras žmonių, kurie galės skirti savo laiką ir jėgas padėdami mums.

Pagalba teikiama ne tik Kauno mieste

Caritas savanoriai teikia pagalbą higienos priemonėmis Jurbarke ir Jonavoje, taip pat prisideda prie kitų pagalbos formų Raseiniuose, Rukloje, Kėdainiuose, Ukmergėje, Raudondvaryje. Per šį laiką gausus būrys savanorių prisidėjo skirdami savo laiką, o dar gausesnis žmonių skaičius prisidėjo dalindamiesi materialiniais dalykais ar piniginėmis aukomis.

Kuo galime būti naudingi?

Praėjus metams nuo Rusijos karinės invazijos į Ukrainą pradžios kviečiame visus geros valios žmones savanoriauti bei padėti nuo karo kenčiantiems ukrainiečiams aukojant jiems reikalingus daiktus bei maisto produktus.

Savanoriai prekybos centre paramos Ukrainai rinkimo metu

Lietuvos Carito organizuojama paramos rinkimo akcija vyks vasario 27, 28 ir kovo 1 dienomis Lietuvos didžiuosiuose miestuose, miesteliuose, parapijose. Kauniečiai prisidėti daiktais bei maistu pagal Ukrainos Carito pateiktų poreikių sąrašą galės PLC Mega bei keliose Kauno parapijose, taip pat parama bus renkama Kauno arkivyskupijos dekanatų centruose: Jonavoje, Jurbarke, Kėdainiuose, Raseiniuose ir Ukmergėje.

Esame dėkingi visiems, kurie prisidedate prie gerų darbų vykdymo, nes ta pagalba, kurią Caritas teikia, nebūtų įmanoma be žmonių, kurie įvairiais būdais prie jos prisideda.

Parengė Greta Antanynaitė