Malda su Caritu, tarnaujančiu nuo blogio nukenčiantiems žmonėms

Antrąjį vasario trečiadienį Kauno arkikatedroje arkivyskupo kvietimu meldėmės karitatyvinės misijos bendradarbių ir epilepsijos paliestų žmonių intencijomis. Taip pat kartu su Visuotine Bažnyčia minėjome Pasaulinę maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis dieną. Vasario 8-ąją visame pasaulyje maldoje prisimenami milijonai nukentėjusiųjų ir kenčiančių nuo prekybos žmonėmis: išnaudojamų prostitucijai, darbui vergiškomis sąlygomis, vaikų pornografijai, organų donorystei, surogatinei motinystei ir kitokiai žmogaus orumą trypiančiai vergijai.

Šv. Mišioms vadovavęs Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, be kita, atkreipė dėmesį, jog piktosios jėgos, kai yra suirutė pasaulyje, taip pat ir žmonių išnaudojimas, pasireiškia dar stipriau. Žmonių orumui apginti, apsaugoti nuo pavergimo tarnauja ir Caritas per Šv. Mortos grupę, veikiančią nuo 2014 metų. Šia proga arkivyskupas padėkojo Carito bendradarbiams, savanoriams už visokeriopą pagalbą nuo blogio nukenčiantiems.

Maldos vakare dalyvavo Carito epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro komanda ir lankytojai. Po šv. Mišių šio centro atstovai besidomintiems epilepsijos tema dovanojo „MOSES“ darbo knygas (jose pateikiama epilepsija sergančiųjų ir jų artimųjų švietimo modulinė programa, sudaryta vadovaujantis „visa apimančios globos“ (angl. comprehensive care) koncepcija, paremta požiūriu, kad epilepsijos būseną sudaro ne tik priepuoliai, bet ir psichinė bei socialinė žmogaus gyvenimo situacija). 

Dėkojame Beatričei, Gustui ir Austėjai už giesmes bei visiems, kurie meldėsi kartu.