Jonavoje Caritas kviečia užsikrėsti gerumu

Jau antras mėnuo gyvename perkeistame laike – skubėjimą pakeitė rūpestis ir susitelkimas teikiant pagalbą Ukrainos žmonėms. Caritas Lietuvoje yra viena iš didžiųjų nevyriausybinių organizacijų, kuri aktyviai įsitraukė į bendrą pagalbos teikimo algoritmą. Caritas 27 savivaldybėse yra pagrindinė nevyriausybinė organizacija, organizuojanti humanitarinės pagalbos teikimą bėgantiems nuo karo ukrainiečiams. Tokia nevyriausybinė organizacija Jonavos raj. savivaldybėje yra Jonavos dekanato Caritas.

Jonavos dekanato Caritas įsitraukimas į pagalbą Ukrainos žmonėms

Jonavos dekanato Caritas prisiėmė atsakomybę Jonavos regione atliepti pirminius poreikius. Ilgametė Caritas koordinatorė Stanislava Daubarienė dalinasi apie sutinkamus ukrainiečius: „Žmonės dėkingi, akys šviesios ir mūsų darbų atsakas yra jų gerumas. Žmonės be pastogės, su mažais vaikais ateina ir šypsosi dėkodami. Mums higienos prekės yra įprastas kasdienis dalykas, o jiems šiuo metu tai svarbu.“

Džiugina tai, kad pavyksta puikiai bendradarbiauti su Socialinių paslaugų centru ir Jonavos rajono savivaldybe, stengiamės derinti veiksmus. Dalinamasi informacija, pateikiami kontaktai, tikrai žmonės yra informuojami kur toliau gali kreiptis.

Stanislavai įsiminė pirma sutikta šeima, kuri atvyko vėlai vakare. Karitiečiai norėjo jiems nuvežti ne tik būtiniausių daiktų, maisto, bet ir šiltai sutikti. Atvykę žmonės buvo labai pavargę po ilgos kelionės, tačiau džiaugėsi, kad yra saugūs.

Jonavoje yra ir kitų iniciatyvų, kurios renka daiktus, dalinasi, padeda žmonės. Džiugina, kad žmonės mieste yra aktyvūs. Gerai, kad maistu rūpinasi Maisto bankas, kad organizacijų funkcijos yra atidalintos, tai palengvina procesus ir leidžia susikoncentruoti į savo užduotį.

Caritas Jonavoje turi pilną sandėlį rūbų, kur žmonės penktadieniais gali ramiai pasirinkti, ko jiems šiuo metu reikia.

Iki šiol pagalbos prireikė 12 vyrų, 58 moterims ir 47 vaikams.  Jie buvo aprūpinti įvairių higienos priemonių paketais, dalis jų pasinaudojo galimybe pasirinkti reikiamų rūbų, gauti kitokią humanitarinę pagalbą.

Šv. apašt. Jokūbo parapijos įsitraukimas

Džiaugiamasi, kad parapijoje taip pat jaučiamas palaikymas. Prisideda parapijos referentai, kurie pagelbėja atėjusiems žmonėms ir paduoda reikiamus dalykus. Dėl pagalbos poreikių ir galimybių tariamasi su klebonu kun. Virginijum, reikalingi daiktai ar priemonės nuperkamos papildomai. Parapijos tikintieji taip pat kviečiami pagal galimybes prisidėti nuperkant higienos priemonių, kurias gali palikti parapijos namuose.

Stanislava dalinasi :„vis dar dėkoju buvusiam klebonui kun Audriui, kuris kadaise mane pamatė ir pakvietė prisijungti prie Caritas veiklų. Ši tarnystė Carite mane pakeitė, gal būčiau kitaip užsidariusi savo reikaluose, o dabar tikrai jaučiu, kad Dievas veda savais keliais“. Stanislavos liudijimas rodo, kaip  yra svarbu pastebėti vieni kitų stipriąsias puses ir asmeniškai pasikviesti jungtis į vienokią ar kitokią veiklą.  

Tęsiamos ir kitos veiklos

Virtualioje erdvėje tenka pastebime žmones komentuojant, jog pirmiausia reikia padėti saviems vargstantiems, o tik tada telktis pagalbai Ukrainos žmonėms. Tad svarbu paaiškinti, kad veiklos, kurios buvo vykdomos iki karo Ukrainoje pradžios, yra tęsiamos ir pagalba „saviems žmonėms“ nėra nutrūkusi.

Taip ir Jonavos dekanato Caritas tęsia anksčiau pradėtus darbus.  Caritas koordinatorė Stanislava dalinasi, kad „niekas nenutrūko, su šia krize, tik padaugėjo darbo ir tarnystės. Mes nebuvome išsigandę ir epidemijos, mes viską darėme ir tuo metu. Visi planai, kurie sudėlioti metų eigoje vyksta ir vyks.“

Jonavos karitiečiai Šv. Velykas vėl pasitiks organizuodami popiete sunkumus patiriantiems žmonėms, ruoš pietus, pabuvimą ir dar įdės lauknešėlį namo. O šių metų kovo 8 diena buvo paminėta su moterimis, kurios dar turi lankytis probacijoje ir žengti pokyčio keliu.

Kiekvieną pirmadienį dalinami vienadieniai produktai, surinkti iš 5 parduotuvių stokojantiems asmenims. Penktadieniais suteikiama galimybė pasirinkti drabužių ir kitų reikalingų daiktų.

Šeštadieniais jungiamasi į tarnystę Rukloje, aplankant ten esančius migrantus, kurie praėjusią vasarą kirto Lietuvos-Baltarusijos sieną ir buvo sulaikyti. Ten esančioms moterims ir vaikams organizuojamas užimtumas. Nors sudėtinga dėl kalbos barjero, tačiau kas kartą vis lengviau ir lengviau vieni kitus supranta ir atsiranda ryšys. Stanislava liudija, kad ten esantys žmonės yra jautrūs ir užjaučiantys. Paskutinį kartą besilankant įvyko gan kurioziška situacija, kai lūžus kėdei, savanorė nugriuvo ant žemės. Ji iš kart prie savęs pajautė ten esančių moterų ir mergaičių rankas, susirūpinusius žvilgsnius, gavo pagalbą atsikelti, greitai pakeitė kėdę. Tokia maža smulkmena liudija, kad žmogiškumas ir atjauta neturi kalbinių sienų.

Caritas koordinatorė Stanislava dalinasi toliau: „Linkėčiau kiekvienam abejojančiam ar neigiamą nuomonę turinčiam žmogui apsilankyti pas migrantus, pabūti, pamatyti tas akis, šypsenas. Gyvi susitikimai keičia  požiūrį. Džiaugiuosi, kad ir mano šeimos nariai jungiasi kartu savanoriauti“. Kita vertus, labai norėtųsi, kad atsirastų ir vyrų, kurie galėtų vykti ir padėti organizuoti užimtumą Ruklos migrantų centre esantiems vyrams. Jiems labai stinga bendravimo bei pozityvaus užimtumo.

Savaitės eigoje Jonavos dekanato Caritas komanda daug dėmesio skiria jau ketvirtus metus vykdomam ir  Europos socialinio fonfo agentūros lėšomis finansuojamam projektui „Priimk: integrali pagalba integruojantis į darbo rinką“. Projekte, kuriame dirba socialinė darbuotoja, užimtumo specialistė, psichologė ir reikalui esant konsultuoja teisininkė, yra padedama asmenims grįžti į darbo rinką ir spręsti iškilusias socialines problemas. Per šį laiką tęstines projekto veiklas lankė 26 Jonavos gyventojai.  11 iš jų yra pasiekę teigiamą rezultatą, tai reiškia, kad įsidarbino ir pasiekė pokyčio. Šiuo metu projekto veiklose dalyvauja 6 asmenys. Džiugu tai, kad kai kurie buvę projekto dalyviai (kurių gyvenimo situacijos pasikeitė) jungiasi į savanorystę Caritas veiklose,  dalinasi savo laiku, įžvalgomis ir palaikančia šypsena.

Pabaigai

Jonavos dekanato Caritas koordinatorė Stanislava sako, kad „Caritas su didelėmis širdimis daro darbus ir tarsi stato gerumo pilis. Visiems linkiu užsikrėsti gerumu.“

Ukrainiečiai, kuriems Jonavos mieste ir rajone reikalinga pagalba, ar norintys prisidėti prie pagalbos telkimo gali kreiptis

Jonavos dekanato koordinatorė Stanislava Daubarienė
Vilniaus g. 13, Jonava
Mob. tel +370 683 38080
daubarienes@gmail.com