„Priimk“ projekto dalyviai dalyvavo mokymuose apie savanorystę

Kauno arkivyskupijos Caritas kartu su Lietuvos Caritas įgyvendina Europos sąjungos finansuojamą projektą „PRIIMK: integrali pagalba asmenims integruojantis į darbo rinką“. Projekto metu dirbame su socialinę atskirtį išgyvenančiomis grupėmis, per nuoseklią veiklų programą padedame asmenims integruotis į darbo rinką. Projektas vykdomas Kaune, Kauno rajone, Raseiniuose, Jonavoje, Kėdainiuose.

Nuo 2018 metų iki dabar projekto veiklose jau sudalyvavo 180 asmenų, kuriems suteikiamos socialinio darbuotojo, užimtumo specialisto, psichologo ir teisininko konsultacijos. Šiuo metu 63 asmenys pasiekė rezultatą – tai reiškia, kad įsidarbino arba pradėjo mokytis.

Pagal numatytas projekto veiklas balandžio mėnesį projekto dalyviai dalyvavo savanoriškos veiklos mokymuose, kurių tikslas didinti asmenų sąmoningumą ir pristatyti savanoriško darbo naudą ne tik aplinkai, bet ir sau pačiam.

Mokymuose projekto dalyviai buvo supažindindinti su savanorystės sritimis ir būdais, savanorio savybėmis, Caritas savanoriavimo galimybėmis, buvo aptartos savanorystės teikiamos naudos. Taip pat buvo pristatoma savanorių įsitraukimo ir bendruomenių susitelkimo svarba įvairių krizių (pandemijos, karo pabėgėlių, migrantų) laikotarpiais.

Mokymų metu projekto dalyviai įsitraukė į diskusiją, pristatė savo asmenines savanorystės patirtis ir iššūkius, su kuriais susiduria ieškodami savanorystės veiklų. Dalyviai išskiria, kad vienos iš kliūčių savanorystei yra amžius, galimybių savanoriauti gyvenamojoje vietovėje ir informacijos apie savanoriavimą trūkumas.

Dėkojame projekto dalyviams už aktyvų dalyvavimą mokymuose, bei lektoriams, kurie sutiko pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi.