Gavėnios rekolekcijose – solidarumo apmąstymas ir malda už karitatyvines bei humanitarines organizacijas

Kauno arkikatedroje trečiadieniais arkivyskupo kvietimu vyksta Gavėnios rekolekcijos. Nuo pat ryto prie didžiojo altoriaus išstatomas Švenčiausiasis Sakramentas maldai už Ukrainą ir taiką. O vakare sakoma rekolekcijų konferencija bei švenčiama Eucharistija.

Šiais trečiadieniais arkikatedroje nuo 15 iki 18 val. yra galimybė pasikalbėti su kunigu (ar jo įgaliotu asmeniu) tikėjimo ir gyvenimo klausimais arba atlikti išpažintį. Kunigai budi prie stalelio šventovės gale. Ši sielovadinė iniciatyva, pavadinta „Turiu Tau laiko“, ypač žinoma iš Šiluvos atlaidų, žmonės ją palankiai priima ir naudojasi šia neskubaus pokalbio su dvasininku galimybe.

Kovo 9 d. Gavėnios rekolekcijų konferenciją Kauno arkikatedroje sakęs kunigas Vincentas Lizdenis palietė ypač svarbią šiam karo ir kartu broliškos pagalbos metui solidarumo temą.

Kunigo Vincento mintimi, solidarumas turi dvasinį akcentą – ši dorybė apie tai, kaip būti kartu, kaip mylėti vieni kitus. Į solidarumą kėsinasi nuodėmė: solidarumas nyksta, kai pirmiau galvojame apie save, o ne apie kitus. Solidarumą ugdo malda, nes tie, kurie meldžiasi, visada yra „mes“.

Šv. Mišių, kurioms vadovavo kunigas Vincentas, homiliją sakė kunigas Artūras Kazlauskas. Jis taip pat savaip palietė karo temą. Jonos knygą (pagal tos dienos Dievo žodį Jon 3, 1–10) jis pavadino ištisa nuotykių istorija, o istorija su Jona didžuvės pilve – tai tarsi karo situacija, kai nematyti nieko, kas teiktų vilties. Iš Jonos galima pasimokyti neišsigąsti tamsybių, kurios, atrodo, tarsi praryja. Jona išlieka gyvas, nes meldžiasi. 

Šios dienos Evangelija (Lk 11, 29–32) kalbėjo apie klausymąsi, duodantį vaisių. Pasak kunigo Artūro, mes nemokame klausytis, o klausymas gali pakeisti gyvenimą – iš nelaimės padaryti laimę. Ši Dievo žodžio išmintis skatina keisti kelią, gyvenimo kryptį.  

Visuotinę maldą parengę arkivyskupijos Caritas bendradarbiai, be kitų, išsakė maldavimus už karo Ukrainoje paliestus žmones, už mūsų artumoje jau esančius pabėgėlius, už pagalbą teikiančias karitatyvines bei humanitarines organizacijas, jų bendradarbius, savanorius, rėmėjus.

Maldavimais užtarti ir nusikaltimų paliesti žmonės, kad nusikaltusieji nestokotų vitlies, o nukentėjusieji – neprarastų pasitikėjimo žmonėmis.

Kitos Gavėnios rekolekcijos arkikatedroje – kovo 16-osios trečiadienį su šeimomis >>. Kviečiami visi dalyvauti. Vyksta ir transliacijos arkivyskupijos bei Delfi kanalais.

Nuo šio sekmadienio Gavėnios rekolekcijos rengiamos ir Kauno miesto bažnyčiose, tvarkaraščiai čia >>. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos informacija