Konsultacija apie pagalbos sergantiems ir vyresnio amžiaus žmonėms teikimą

2021 m. lapkričio 19 d. Kauno arkivyskupijos Caritas organizavo konsultaciją tema „Pagalbos teikimo principai ilgą laiką slaugomiems asmenims Kauno mieste“. Konsultacijoje dalyvavo Kauno arkivyskupijos Caritas darbuotojai, Kauno miesto parapijų ir Šeimos centro savanoriai, Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studentai. Savo patirtimi ir žiniomis dalinosi K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės dvasinė asistentė Lina Jakelė. Sielovados specialistė L. Jakelė dirba paliatyvioje slaugoje su onkologinėmis ligomis sergančiais asmenimis.

Konsultacijos metu lektorė kalbėjo apie asmens autentiškumą, kaip svarbu sau atsakyti į giliausią klausimą „kas aš esu?“. Mano žvilgsnis į kitą turėtų būti pirmiausia kaip į žmogų, o ne kaip į sergantį, seną, kalintį ir pan. Santykyje su kitu svarbu „nusiauti savo batus“, t. y. savo žinojimą, įsivaizdavimą, su empatija prisiliesti prie kito žmogaus gyvenimo, leistis nustebinamam kito žmogaus autentiškumo.

Konsultacijos dalyviai turėjo galimybę užduoti lektorei rūpimus klausimus. Paklausta kaip vargstantiems žmonėms teikiant pagalbą patiems išlaikyti pusiausvyrą, neperdegti, L. Jakelė įvardijo, jog svarbu pažinti save ir atpažinti savo ribas, įvertinti galimybes, skirti laiko savirefleksijai, supervizijoms. Santykyje su kitu pravartu mokytis būti čia ir dabar, „nusiauti batus“, o po susitikimo vėl juos apsiauti ir eiti toliau, t. y. nesitapatinti su ligoniu ar kitokių problemų turinčiu žmogumi.

Konsultacija įgyvendinta iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Caritas organizacijos institucinių gebėjimų stiprinimas“.