Rugsėjo 13 d. Šiluvos atlaiduose apie sergančius ir šv. Mortos iniciatyvą

Posted By on 2019-09-16

2019 m. rugsėjo 13 d. Šiluvos atlaiduose piligrimų kiemelyje Caritas kvietė susipažinti su dvejomis itin svarbiomis temomis, tai visų pirma apie tai, kad Caritas yra 30 metų su sergančiais ir kenčiančiais. Liga gali ištikti kiekvieną ir ją lydintis skausmas bei kančia . Temą pristatė Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Caritas komanda, taip pat šioje parapijoje veikia Pagalbos namuose tarnyba, kuri ilgus metus gelbėja sergantiems ir vienišiems asmenims, kurie savimi nebegali pasirūpinti.

Antroji tema: Caritas – daugiau nei 20 metų su nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis. Temą pristatė Lietuvos Caritas kolegės, kurios atsakingos už Šv. Mortos iniciatyvos plėtotę ir įgyvendinimą. Prekyba žmonėmis tai šių laikų vergovė ir išnaudojimas, kuris paliečia daugelį ir griauna žmonių gyvenimus. Dažnu atveju galvojame, kad man taip niekada nenutiks, tačiau tai yra arčiau nei mes galime pagalvoti, tad niekada nebus per daug žinių apie vykstančius procesus ir esamą situaciją, kad apsaugotume save, savo artimą bei kitus.

Prie arbatos ir kavos tarnystės atvyko itin gausus būrys Kauno II dekanato savanorių (net 14!), kurie susibūrę iš skirtingų parapijų Caritas dalinosi savo dėmesiu ir laiku su piligrimais. Uoliai vaišino tik pagamintais karštais gėrimais bei sausainiais. Tuo pačiu nuostabu žiūrėti, kaip šioje tarnystėje susitinka tiek jaunimas, tiek jau patirtį sukaupę savanoriai. Šioje dienoje savo parapijų savanorius lankė ir Šiluvoje tarnaujantys klebonai  bei dekanas, tai liudija bendrystę ir rūpestį vieni kitais. 

   © Kauno arkivyskupijos Caritas