2018-03-26 Kauno I dekanato Caritas Gavėnios rekolekcijos

Kovo 26 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyko Kauno I dekanato Carito gavėnios  rekolekcijos. Temos: „Gero darymas artimui, išsaugojant dvasią savyje“, „Gailestingumo darbai yra paguodos šaltinis“.

Monsinjoras Vytautas Grigaravičius, šiose temose išryškino kiekvieno svarbą dovanojant save kitiems, drąsinant juos gyvenimo kelyje, nes kiekvienam žmogui reikia prisilietimo prie kito asmens. Daugelis iš mūsų ieškome ramybės, paguodos kituose, gero žodžio, gailestingo žvilgsnio liudijant Dievo meilę. Kiekvienas mes turim atsiliepti į Dievo kvietimą ir dovanoti save artimui. Rekolekcijos tai yra tylos, susikaupimo metas, įsigilinant  į gyvenimo prasmę, tai atgailos laikas laisvai atsiliepti į Dievo kvietimą.

Rekolekcijas organizavo Kauno I dekanato reikalų vedėja Ona Virbašiūtė, jas vedė monsinjoras Vytautas Gridaravičius Kauno I dekanato dekanas.

Rekolekcijose dalyvavo Kauno I dekanato Caritas parapijų vedėjos, savanoriai.

Po dvasinių apmąstymų buvo aukojamos Šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.

 Kauno I dekanato Caritas