Susitikimai su jaunais žmonėmis

Susitikimai su jaunais žmonėmis

2018 vasario 10 d. Kauno arkivyskupijos Caritas dalyvavo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro rengiamoje dienoje „Srovės nešami“. Caritas bendradarbiai čia kvietė jaunus žmones susipažinti su Caritas veiklomis, o taip pat ir priimti iššūkį – savo antspaudu patvirtinti, kad artimiausiu laiku padarys vieną iš gailestingumo darbų, kuriais gyventi yra kviečiamas kiekvienas tikintysis.

Nuostabu, kad jauni žmonės drąsiai leidosi į iššūkį. Ypatingai renginio dalyviai buvo atidūs gailestingumo darbams sielai, čia jie rinkosi vieną iš sudėtingiausių, bet kaip jie patys minėjo ir vieną iš svarbiausių darbų – įžeidimus atleisti. Taip pat įsipareigojo nuliūdusį paguosti, nuoskaudas nukęsti, melstis už gyvus ir mirusius. Kai kurie rinkosi praktiškesnius, labiau apčiuopiamus  uždavinius, kaip keleivį priglausti ar ligonį aplankyti.

Atsargi išvada – Jaunimo dienos dalyviai pasirodė kaip drąsūs, sąmoningi ir atviri gailestingumui žmonės, teikiantys viltį ateities Bažnyčiai ir visuomenei.

[envira-gallery id=”1498″]