Susitikimai su jaunais žmonėmis

2018 vasario 10 d. Kauno arkivyskupijos Caritas dalyvavo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro rengiamoje dienoje „Srovės nešami“. Caritas bendradarbiai čia kvietė jaunus žmones susipažinti su Caritas veiklomis, o taip pat ir priimti iššūkį – savo antspaudu patvirtinti, kad artimiausiu laiku padarys vieną iš gailestingumo darbų, kuriais gyventi yra kviečiamas kiekvienas tikintysis.

Nuostabu, kad jauni žmonės drąsiai leidosi į iššūkį. Ypatingai renginio dalyviai buvo atidūs gailestingumo darbams sielai, čia jie rinkosi vieną iš sudėtingiausių, bet kaip jie patys minėjo ir vieną iš svarbiausių darbų – įžeidimus atleisti. Taip pat įsipareigojo nuliūdusį paguosti, nuoskaudas nukęsti, melstis už gyvus ir mirusius. Kai kurie rinkosi praktiškesnius, labiau apčiuopiamus  uždavinius, kaip keleivį priglausti ar ligonį aplankyti.

Atsargi išvada – Jaunimo dienos dalyviai pasirodė kaip drąsūs, sąmoningi ir atviri gailestingumui žmonės, teikiantys viltį ateities Bažnyčiai ir visuomenei.

[envira-gallery id=”1498″]