ALFA kursas pataisos namuose

Kauno arkivyskupijos Caritas programa „Benamių ir nuteistųjų integracija“  2017 metų spalio – 2018 metų vasario mėnesį organizavo krikščioniškąjį ALFA kursą Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos II-ame sektoriuje. Šį kartą ALFA kursas apjungė savanorius iš skirtingų Lietuvos vyskupijų bei organizacijų. ALFA komanda sudarė savanoriai iš Kauno arkivyskupijos (taip pat iš Evangelizacinės mokyklos), Marijos mokyklos, Kauno arkivyskupijos Caritas organizacijos.

 

Kiekvieną savaitę ALFA savanoriai vyko į pataisos namus pabendrauti su nuteistaisiais – pasidalinti savo asmeninėmis patirtimis iš tikėjimo kelionės. Šį ALFA kursą savo mokymais, tikėjimo įžvalgomis ir liudijimais praturtino įvairūs svečiai: nuolatinis diakonas, žurnalo „Artuma“ redaktorius Darius Chmieliauskas, Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kunigas Andrius Končius, sesės benediktinės Celina ir Gabrielė.

Taip pat ALFA savanorių bei svečių dėka gruodžio 12 d. įvyko ALFA diena, kurios metu nuteistieji turėjo puikią progą pagilinti tikėjimo žinias palydimi Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekano Beno Ulevičius, Šiluvos bazilikos klebono Erasto Murauskos, Žano Talandžio, Kauno kunigų seminarijos seminaristo Liutauro Vilėniškio, bei kunigo Renaldo Šumrauskio. Nuoširdžią bendrystę kurso dalyviai galėjo išgyventi susėsdami prie bendro stalo, kur ALFA savanoriai ir nuteistieji kartu pietavo. Vėliau visi kurso dalyviai buvo kviečiami išgyventi krikščionišką bendrystę šventose Mišiose, kur ypatingą atmosferą padėjo sukurti šlovintojai iš Gyvųjų Akmenų bendruomenės, o malda lydėjo Gailestingumo versmės užtarėjai.

Visus tris mėnesius savanoriai ir nuteistieji turėjo daug gražių akimirkų, kurias lydėjo nuoširdžios emocijos.