2017-12-15 Kauno I dekanato Caritas adventinė popietė

Jau gražia tradicija tapo,  Kauno I dekanato Caritas adventinė popietė, kuri vyko gruodžio 15d. Joje  dalyvavo Kauno I dekanato dekanas monsinjoras kun. Vytautas Grigaravičius, Kauno Caritas direktorius Arūnas Kučikas, Kauno Caritas parapijos bendruomenės aktyvinimo programos koordinatorė  Milita Žičkutė-Lindžienė, dekanato Caritas vedėja Ona Virbašiūtė, bei Kauno I dekanato parapijų Caritas vadovės.

Dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius popietę pradėjo  Motinos Teresės gyvenimo ir jos nuveiktų gailestingumo darbų  liudijimu, pabrėždamas, kaip svarbu išlaikyti dvasinę ramybę, kad mes būtume atpažinti, kurie savo aplinkoje neštų Kristaus Gerąją Naujieną. Dėkodamas visiems už  nuolatinę tarnystę savo parapijos bendruomenėje, linkėjo dvasios ramybės, pasitikėjimo, laukiant mūsų Viešpaties Jėzaus gimimo šventės.

Susitikimo metu pasveikinome Palemono parapijos Caritas vedėja Danutę Baltaitienę,  kuri minėjo gražų jubiliejų.

Laužydami kalėdaitį, dėkojome Dievui už gautas metų malones, linkėjome vieni kitiems Dievo palaimos ir prasmingų ateinančių palaimintų Dievo metų.

 

Kauno I dekanato informacija