2017-09-07 Caritas tarnystės Šiluvos atlaiduose

2017 m. rugsėjo 14 d. Šiluvoje it vėjo gūsis plūstelėjo įvairių vienuolijų atstovai pasiruošę švęsti Vienuolių dieną atlaiduose.

Caritas „Susitikimų palapinėje“  vyko temos pristatymas „Vienuoliai karitatyvinėje tarnystėje: dovana Bažnyčiai ir visuomenei“, čia džiaugtasi, kad vienuolijos yra jautrios aplink esantiems poreikiams ir savo gyvenimo liudijimu dalinasi meile ir rūpesčiu. Temą pristatė ilgametė Kauno arkivyskupijos Caritas bendradarbė Onutė Virbašiūtė bei sesuo Onutė ir Viktorija.

Kavos ir arbatos tarnystėje budėjo Kauno II dekanato jungtinė komanda, ypatingai aktyviai kiekvieną pasitiko dekanato jaunimas atlydėtas dekano kun. Augustino.  Šią palapinę aplankė ir Kauno rajono meras V. Makūnas džiaugdamasis, kad rajono gyventojai pasitarnauja Šiluvoje. 

2017 m. rugsėjo 13 d. Šiluvoje – Kunigų diena.

Caritas „Susitikimų palapinėje“ buvo pristatyta itin sudėtinga tema, kuri tikrai iš mūsų reikalauja iššūkio priimti iš tolimos šalies atvykusius „Priimti svetimšalį – amžinas iššūkis Dievo tautai“. Čia susitikimuose buvo gan nemažai konfrontacijos ir karštos diskusijos. Telieka pripažinti, kad tema nelengva, tačiau reikalinga ir svarbi, nes kalbame apie žmonių gyvenimus, kurie keičiasi tiek atvykusiems, tiek juos priimantiems. Temą pristatė Vilniaus arkivyskupijos Caritas „Užsieniečių integracijos programos“ darbuotojos.

Kava ir arbata vaišino puikiai nusiteikusi Jurbarko dekanato Caritas komanda.

 

2017 m. rugsėjo 12 d. Šiluvoje buvo švenčiama Lietuvos kariuomenės diena.

Caritas „Susitikimų palapinėje“ vėl aidėjo vaikiškas krykštavimas, tuo pačiu buvo kviečiama plačiau susipažinti su tema „Įvaikinimas ir globa: tu gali dovanoti man naują gyvenimą“. Šių dienų kontekste mes esame kviečiami atverti savo namų duris ir dovanoti šeimos gyvenimą meilės išsiilgusiems vaikams. Temą pristatė – Kauno arkivyskupijos Caritas programos „Vaiko gerovės institutas” darbuotoja Aušra, Viktorija ir savanorė.

Dar šita koše, bulviniais blynais, sumuštiniais bei kava ir arbata vaišino Jonavos dekanato Caritas komanda kartu su klebonu kun. Audriumi Mikitiuku.

2017 m. rugsėjo 11 d. Šiluvos atlaiduose buvo švenčiama visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojų diena.

Caritas „Susitikimų palapinėje“ buvo kviečiama diskutuoti tema „Nusikaltimas ir bausmė: o kaip sugrįžti…?“ . Pastebima, kad nėra lengva priimti tuos, kurių klaidos dažnu atveju labai skaudžiai paliečia procese dalyvaujančius žmones. Taip pat Caritas „Susitikimų palapinėje” apsilankė Nomeda Urbonavičienė, Kauno apygardos vyriausioji prokurorė. Susitikimo metu dalinomės mintimis apie teisminius procesus bei svarstėme gailestingumo ir teisingumo pusiausvyrą teisminių nuosprendžių priėmime. Temą pristatė – Kauno arkivyskupijos Caritas programos „Benamių ir nuteistųjų integracija” darbuotojai Mindaugas ir Vitalija, bei savanoriai, kurie keletą metų savanoriauja ir lanko nuteistuosius.

Taip pat visą dieną pasivaišinti kava ir arbata kvietė Ukmergės dekanato Caritas komanda.

 

 

 

2017 m. rugsėjo 10 d. Šiluvos atlaiduose buvo pagrindinė atlaidų diena – Malda su palaimintuoju Teofiliumi už lietuvius pasaulyje.

Caritas „Susitikimų palapinėje“  kviesta jungtis į bendrą diskusiją tema „Dovanoti save kitiems: savanorystė, kaip padėka už galimybę gyventi laisvėje“. Čia kalbėta apie tai, kaip mes dovanodami kitiems savo laiką, gauname netikėtų, tačiau labai reikalingų malonių ir dovanotų, o dalinantis visko tik daugėja. Temą pristatė – Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas, kolegė Erika ir Lietuvos Caritas darbuotoja Vilma.

Kauno I dekanato Caritas komanda pasitiko kiekvieną Šiluvos piligrimą, kuris pageidavo kavos ar arbatos.

 

2017 m. rugsėjo 9 d. Šiluvos atlaiduose buvo švenčiama Jaunimo ir šeimų diena.

Caritas „Susitikimų palapinėje“  kalbėta tema „Paauglys šeimoje – iššūkiai ir galimybės tėvams“. Šioje temoje itin svarbus tėvų ir paauglių susikalbėjimas ir gebėjimas vienas kitą girdėti. Temą pristatė – Kauno arkivyskupijos Caritas programos „Vaiko gerovės institutas” darbuotoja Viktorija ir savanorė.

Kava ir arbata vaišino Raseinių dekanato Caritas komanda. Šią dieną Caritas palapines aplankė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministras Linas Kukuraitis.

2017 m. rugsėjo 8 d. Minint Švč. Mergelės Marijos Gimimą, Šiluvos atlaiduose švęsta ligonių, slaugytojų, medicinos darbuotojų ir Carito diena. Ta proga atlaiduose buvo gausu Caritas darbuotojų ir savanorių atvykusių iš visos Lietuvos.

Caritas „Susitikimų palapinėje“ dalintasi ir diskutuota gan nelengva tema „Vienas namuose: labas senatve!“ Tikriausiai, daugelis puikiai prisimename linksmą filmo scenarijų ir komiškas situacijas, tačiau sulaukus garbaus amžiaus ne visada būna linksma likti vienam namuose. Šiose situacijose labai svarbu, kad sugebėtume būti bendrystėje ir žmogus galėtų pasisveikinti ne tik su senatve, tačiau su savo kaimynu, kolega, bičiuliu ar savanoriu. Temą pristatė – Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos, globos ir slaugos namuose skyriaus darbuotojos.

Kauno II dekanato jungtinė Caritas komanda (Rumšiškių, Panevėžiuko, Babtų bei Kulautuvos parapijų Caritas savanoriai) atvykusius piligrimus vaišino kava ir arbata, iš ties, visą dieną ją gardindami meile ir rūpesčiu. Čia darniai derėjo tiek jaunatviška energija, tiek sukaupta išmintis.

 

 

 

 

 

2017 m rugsėjo 7 d. Šiluvoje prasidėjo Šilinių atlaidai. Šiandien buvo minima šv. Jono Pauliaus II diena bei katalikiškų mokyklų ir bendruomenių diena.

Kauno arkivyskupijos Caritas atlaiduose atlieka dvi tarnystes. Visų pirma kviečia atvykusius piligrimus pasivaišinti arbata ar kava. Šiandien šioje tarnystėje budėjo Kėdainių dekanato Caritas komanda.

Antroji tarnystė – kviečia piligrimus į bendrai diskusijai, šios dienos tema – Žmogus be namų: kam tai rūpi? Teminiame pristatyme skambėjo dainos, giesmės ir liudijimai, tuo pačiu vyko ir mažosios dirbtuvėlės, buvo sužaistos net kelios partijos šachmatais bei šaškėmis . O piligrimams buvo dovanojama Kauno arkivyskupijos dienos centre (Partizanų g. 5), kuriame lankosi sunkumus išgyvenantys asmenys, pagaminti nameliai (prašant maldos už tuos, kurie neturi namų) bei kryželiai. Temą pristatė – Kauno arkivyskupijos Caritas programos „Benamių ir nuteistųjų integracija” darbuotojai Mindaugas ir Vitalija, bei savanorių komanda.

Šioje dienoje Caritas „Susitikimų palapinėje“ iš ties vyko daug įdomių susitikimų, mokantis būti bendrystėje.