Šv. Mišios Caritas dienos centre „Ateik ir sušilk“

Kaune, Partizanų gatvėje, jau trečius metus veikia Caritas dienos centras, kviečiantis ateiti ir sušilti, skirtas benamystę, teistumą įvairias priklausomybes ir panašią socialinęatskirtį patiriantiems žmonėms. Tai vieta, teikianti alternatyvią galimybędalį dienos praleisti saugiai. Centre vyksta įvairūs užsiėmimai (stalo žaidimai, rankdarbių darymas, filmų peržiūros ir diskusijos, įgūdžių lavinimas ir kt.), per kuriuos žmonės iš kitokių aplinkų, savo gyvenime nepatyrępanašių likimo smūgių, gali susitikti socialiai pažeistus mūsų visuomenės narius. Tai tarsi terpė, kur skirtingi savanorio ir krizęišgyvenančio „pasauliai“ gali susitikti ir dalintis.

20170124_103941 (1024x768)

Vienas tokių užsiėmimų – maldos valandėlė. Įprastai, jos metu, kiekvieną antradienį sėdama į bendrą pusratį, dalinamasi mintimis ir patirtimis, kurias vėliau, išklausędienos Evangelijos ištrauką, centro lankytojai ir savanoriai suneša Dievui, kalbėdami pasirinktą Rožinio slėpinį.

Å į antradienį (sausio 24-ąją) bendra malda Caritas dienos centre buvo kitokia nei įprasta, nes pirmą kartą vadovaujant pranciškonui broliui Juozapui Marijai iš Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios buvo švenčiama Eucharistija.

Bendroje Å ventų Mišių maldoje dalyvavo 20 dienos centro lankytojų ir 10 savanorių, kartu buvo ir Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas. Å iai šventei ruoštasi iš anksto: kviesti draugai bei pažįstami, repetuotos liturginės ir liaudiškos giesmės, papuošta salė, altorius, parengtos maldos intencijos.

20170124_101343 (1024x768)

Tuo pačiu dienos centro lankytojai ruošė ir savo širdis, todėl kiekvienas norintis galėjo eiti išpažinties ir priimti atleidimą, kuris taip reikalingas einant gyvenimo ir tikėjimo keliu, palikus praeities nuoskaudas. Å ia galimybe pasinaudojo dalis lankytojų ir savanorių, tuomet žengta vienybės pokylio link.

Džiugina tai, kad buvimas kartu tęsėsi ir pasibaigus Å ventoms Mišioms. Didžioji dalis savanorių liko pabūti, pabendrauti su lankytojais, atsivėrė abipusiam pažinimui. Todėl esame tikri, kad  įvyko autentiškas ir perkeičiantis susitikimas, peržengiantis mandagaus formalumo ribas.

User comments
User comments

Nors per dideli lūkesčiai gali tapti nusivylimo priežastimi, tikimės, jog dar ne kartą tiek dienos centre, tiek įvairiose bažnyčiose švęsime Eucharistiją, vienysimės su mažiausiuose esančiu Kristumi, mažinsime atskirtį, tiesime bendrystės tiltus.

Å iuo metu dienos centrui reikalingi savanoriai. Jei Tu turi laiko ir idėjų arba tiesiog trokšti susitikti ir pažinti lankytojus, susisiek su mumis caritas.reintegracija@gmail.com  .