Katalikiškų vaikų dienos centrų tapatybė ir bendradarbiavimas

20160610_104105 (1)

Birželio 10 d. Karmelitų parapijoje vyko seminaras “Katalikiškų vaikų dienos centrų tapatybė ir bendradarbiavimas“.

Ne taip dažnai pasitaiko galimybė susitikti, apsijungti, pasidalinti savo patirtimi, iššūkiais ir ypatumais. Apjungti katalikiškus vaikų dienos centrus kilo idėja Kauno arkivyskupijos Caritui. Mintis, kad katalikiškų dienos centrų darbuotojai turi stiprinti tarpusavio ryšį, dalintis savo resursais ir semtis patirties vieni iš kitų, paskatino Kauno arkivyskupijos Caritą organizuoti keleto ciklų mokymus, kurių pirmasis ir įvyko Kauno Karmelitų parapijoje veikiančiame vaikų dienos centre „Vaikų stotelė“. Mokymuose dalyvavo Kauno, Kėdainių, Rumšiškių ir Palemono katalikiškų dienos centrų atstovai. Mokymus vedė lektorė Neringa Kurapkaitienė ir Kauno arkivyskupijos Carito direktorius Arūnas Kučikas. Pagrindinis mokymų tikslas – reflektuoti apmąstant patirtį, išgirstant vieniems kitus ir atrandant vienijimosi perspektyvas.  Mokymų metu vyravo šilta atmosfera, jautėsi bendrystės klimatas. Buvo pasidalinta iššūkiais ir galimybėmis.

Pagrindiniais iššūkiais šiai dienai buvo įvardinti – paauglystė, savanorių išlaikymas, antivertybinėje aplinkoje nepriimtinos mūsų vertybės, nesusikalbėjimas su kitomis valstybinėmis institucijomis, patyčios, buvo keliamas klausimas kaip dirbant su kitokias vertybes turinčiais žmonėmis liudyti tikėjimą ir pan. Pagrindiniais resursais šiai dienai buvo atskleisti – galimybė priimti savanorius, atvirumas studentams, saugi erdvė vaikui, įsiklausymas į vaiko problemas,  įsigilinimas į kiekvieno individualią situaciją, bendradarbiavimas su vietos bendruomene (pagyvenusių žmonių lankymas ir pan.), išskirtos katalikiškos vertybės, šeimos vertybės, tai, kad jaučiamas Carito palaikymas, įvairios veiklos vaikams ir darbuotojams (stovyklos vaikams, seminarai ir rekolekcijos darbuotojams).

 

Vyko diskusijos, aptarimai, buvo siekiama atgalinio ryšio. Bendravimas nenutrūkstamai tęsėsi tiek mokymų, tiek pertraukų metu. Buvo ieškoma alternatyvų problemoms spręsti, bendravimo palaikymo galimybių, išgrynintos temos sekantiems  susitikimas. Įsivertinęsavo, įvertinękitų patirtis, išklausękaip bažnyčia traktuoja karititatyvinęveiklą, apsikeitękontaktais, praturtinęsave ir kitus išsiskyrėme su mintimi, kad netrukus vėl susitiksime ir galėsime toliau gilintis į mums visiems rūpimus klausimus ir tuo pačiu pasidžiaugti vieni kitų draugija.

Karmelitų parapijos „ Vaikų stotelė“ informacija.