Dekanato vedėjų posėdis

Dekanato vedėjų posėdis

DSCF4486

Kovo 15 d. Kauno arkivyskupijos Carite vyko dekanato vedėjų posėdis.

Posėdyje dalyvavo Kauno Caritas direktorius A. Kučikas, dekanatų Caritas vedėjos: Kauno

I – Ona Virbašiūtė, Kauno II – Marytė Mačiulienė, Kėdainių – Žydrė Pranevičiūtė, Jonavos

– Stanislova Daubarienė, Raseinių – Vilma Beržinskienė, Jurbarko – Alma Busch, Ukmergės

– Oksana Daunoravičienė.

 

Posėdis prasidėjo malda. Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius pasveikino

ir padėkojo atvykusioms dekanato Caritas vedėjas už nuoširdų artimo meilės liudijimą.

Priminė liudyti Evangeliją, išlikti tiesoje, neprasilenkiant su Bažnyčios mokymu.

Dekanato vedėjos pasidalino realia padėtimi parapijų veiklos lygmeniu,

išvardijo stipriąsias bei silpnas veiklos puses, pasidžiaugė vykdomais įvairiais projektas,

akcijomis.

 

Buvo diskutuojama, kaip arkivyskupijos Caritas galėtų prisidėti prie dekanatų

parapijų karitatyvinės veiklos stiprinimo, bei problemų sprendimo.

 

Kauno arkivyskupijos Caritas informacija