Paštuvos įkurtas Caritas skyrius

Paštuvos įkurtas Caritas skyrius

2015 m. 05 07 d. Kauno II dekanate  Paštuvos parapijoje buvo įkurtas Caritas. Atidarymo šventėje dalyvavo: Kauno II dekanato dekanas – mons. Augustinas Paulauskas, parapijos klebonas Virgilijus Dudonis, Kauno II dekanato Caritas vedėja Marytė Mačiulienė, Kauno arkivyskupijos Caritas pavaduotoja Ona Virbašiūtė.

Susitikimo metu dekanas dėkojo už prisiimta atsakomybędarbuotis karitatyvinėje veikloje, dekanato vedėja p. M. Mačiulienė sveikino naujai susibūrusi Caritą prašė nuoširdaus bendradarbiavimo, glaudaus ryšio su dekanatu, parapijų Caritais.

Kauno arkivyskupijos Caritas pavaduotoja O. Virbašiūtė pristatė Kauno arkivyskupijos Caritas struktūra, vykdomas veiklas.

Nuotrauka0505 Nuotrauka0503 Nuotrauka0501m

Kauno arkivyskupijos Carito informacija