Gavėnios susikaupimo diena Šiluvoje

Kovo 13 d. Kauno arkivyskupijos Caritas bendradarbiai ir savanoriai keliavo į Šiluvą, kur drauge išgyveno atkarpėlę piligrimystės Gavėnios metu.

Arkivyskupijos Caritas susikaupimo dienos dalyviai Šiluvoje susirinko iš įvairių vietovių: Kauno, Babtų, Domeikavos, Karmėlavos parapijų, Kėdainių, Ukmergės ir Raseinių dekanatų. Bendra kelionė prasidėjo Šiluvos šile drauge meldžiantis ir apmąstant Kryžiaus kelią.

Kryžiaus kelyje meldėme pagalbos matyti labiausiai pažeidžiamus mūsų bendruomenės narius, gerbti ir palaikyti jų orumą, būti jų balsu savoje artimoje aplinkoje, bendruomenėje ir valdžios institucijose. Į maldą nešėme karo, migrantų krizės, pandemijos ir įvairių nenuspėjamų situacijų paliestuosius, visuomenės ir tikinčiųjų bendruomenes, paribiuose atsidūrusius asmenis.

Pasiekę Šiluvą Caritas bendradarbiai dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose Šiluvos bazilikoje.„Dėkojame Dievui už popiežių Pranciškų, švęsdami 10-ąsias tarnystės metines, kai jis buvo išrinktas į Petro tarnystę, kad vestų Bažnyčią“, – sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. „Maldoje prašykime Dievą taikos stebuklo“, – kvietė arkivyskupas melstis ir kita intencija: už brolius ir seseris Ukrainoje. Taip atsiliepta į Europos vyskupų iniciatyvą per Gavėnią savo šalyse vieną dieną skirti maldai Ukrainos intencijomis. Lietuvai skirta kovo 13-oji sutapo su Marijos diena Šiluvoje.

Po maldos ir pietų Jono Pauliaus II piligrimų namuose dalis susikaupimo dienos dalyvių apsilankė Šiluvos piligrimų centre, kur buvo pristatoma Jūratės Micevičiūtės knyga „5 Šv. Ignaco kelio etapai: žmogaus tapsmas“ (žr. www.siluva.lt >>). Kiti galėjo skirti laiką asmeninei maldai arba tarpusavio bendystei.

Programos pabaigoje Caritas piligrimai tarpusavyje dalinosi šios dienos mintimis ir patyrimais. Supratome, kad taip susirinkti Švč. Mergelės Marijos globoje gali tapti gražia Caritas bendradarbių tradicija.

Dėkojame Mantui iš Kauno Jono Pauliaus II piligrimų centro, s. Marijai ir Šiluvos Jono Pauliaus II piligrimų namams bei visiems prisidėjusiems, kad ši diena būtų šilta, jauki ir turininga.

Kiekvieno mėnesio 13-ąją dieną Šiluvos piligriminėje šventovėje švenčiama Marijos diena, kur meldžiamasi visai Lietuvai aktualiomis bei kiekvienam svarbiomis intencijomis.

Kauno arkivyskupijos, Šiluvos piligrimų centro ir Kauno arkivyskupijos Carito informacija