2017-10 Caritas mokymai apie komandinį darbą

Kauno arkivyskupijos Caritas spalio 10 d. ir spalio 25 d. savo bendruomenės narius kvietė į mokymus „Asmeninis augimas karitatyvinėje veikloje. Darbas komandoje”.

Savo veikloje pastebime, kaip svarbu atpažinti savo tapatybę bei joje augti ne tik asmeniškai, tačiau ir veikiant komandoje. Mokymų metu dalintasi mintimis apie tai, kaip komandos galėtų veikti efektyviau ir veiksmingiau. Konkrečiai komandos diskutavo apie savo komandos stiprybes ir tobulintinus dalykus.

Mokymai dar kartą priminė ir pagilino suvokimą, kad veikdami kartu galime savo tarnystėse atlikti daugiau gerumo darbų, kurie paliečia labiausiai to reikalingus asmenis. Tuo pačiu nors esame labai skirtingi, tačiau veikiant komandoje mes galime sukurti gražius dalykus dalindamiesi savo skirtingais sugebėjimais ir talentais.

 

Mokymai organizuoti pagal Kauno miesto savivaldybės, Iniciatyvos Kauno finansuojamą projektą: Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų ir darbuotojų kompetencijų stiprinimas.