Dvasinės Atgaivos diena karitiečiams Jonavoje

Dvasinės Atgaivos diena karitiečiams Jonavoje

Rugpjūčio 20 dieną Kauno arkivyskupijos karitiečiai rinkosi į jau tradicija tapusią – dvasinės atgaivos šventę. Gausūs būreliai iš visų arkivyskupijos dekanatų, pasipuošęsavosiomis liemenėmis pripildė Jonavos šv. Jokūbo bažnyčią. Šv. Mišias koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas, Kauno I dekanato dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, Kulautuvos klebonas Ladislovas Baliūnas SJ, Karmėlavos klebonas Virginijus Veprauskas, Kėdainių šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius ir Jonavos dekanas kun. Audrius Mikitiukas.

DSCF4248

Homiliją pasakė arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius, dėkodamas už ryžtą gyventi Kristaus pakvietimu daryti gera ir savo patirtį skleisti kitiems.

DSCF4254

Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius perdavė Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo sveikinimą ir palinkėjo visada būti tikėjimo žmonėmis.Lietuvos Caritas l.e.p. gen. direktorė Deimantė Bukeikaitė linkėjo karitiečiams ištvermės ir kantrybės.

DSCF4249

Jonavos dekanato Caritas vadovė Stanislava Daubarienė pasidalijo karitatyvinio darbo patirtimi, kaip padėti į vargą patekusiems, kaip susirasti bendradarbių ir bendraminčių. Jonavos dekanas kun. Audrius Mikitiukas savo pranešime apžvelgė gailestingosios meilės jėgą, pailiustruodamas pastoracinio darbo parapijoje patirtimi. Sunkumai tampa įveikiami, jei šią tarnystęįprasminame Dieve, sugebėdami stokojančiam į rankas duoti ne tik daiktą, bet ir į širdį įduoti maldos žodžius.Į mūsų šventęatvyko ir Jonavos savivaldybės tarybos narė Birutė Gailienė, kuri pasidžiaugė karitiečių darbais, gražinančiais kasdienybę, kiekvieno arkivyskupijos dekanato vadovei padovanodama po atminimo suvenyrą.

Susitikimą užbaigėme agape, pasidalindami duona ir širdimi.

DSCF4257

Kauno arkivyskupijos Caritas reikalų vedėja ses. Viktorija Maknauskaitė