Gerojo Ganytojo parapijos Carito piligriminė kelionė į Vilnių

Gerojo Ganytojo parapijos Carito piligriminė kelionė į Vilnių

2015 m. balandžio 8 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijos Caritas suorganizavo piligriminę- pažintinękelionęį Vilnių. Ekskursijoje dalyvavo vaikai iš socialiai remtinų šeimų, Caritas narės ir kiti bendruomenės nariai. Kelionės metu buvo aplankytas Lietuvos Respublikos Seimas, Vilniaus arkikatedra bazilika, jos rūsiai, Aušros vartai. Piligrimai dalyvavo Dievo Gailestingumo šventovėje vystančiuose atlaiduose. Å ia proga Šv. Mišias šventė klebonas – kun. Jonas Stankevičius. Dievo Gailestingumo šventovės rektorius kun. Vaidas Vaišvilas Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčiai padovanojo Dievo Gailestingumo paveikslo kopiją.

Dėkojame visiems, kurie finansiškai parėmė šią kelionę.

IMG_0217 - Copy IMG_0239 - Copy

Kauno arkivyskupijos Carito informacija