Skurdo problema svarstyta konferencijoje Kaune

Skurdo problema svarstyta konferencijoje Kaune

2014m. gegužės-gruodžio mėn. Nevyriausybinės organizacijos Lietuvos Caritas užsakymu Lietuvos Socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto mokslininkai atliko „Sisteminį skurdo problemos tyrimą Lietuvoje“, kuriuo siekta įvertinti skurdo paplitimą Lietuvoje ir numatyti jo mažinimo galimybes (priemones). Tyrimo tikslo buvo siekiama projekto veiklas organizuojant trimis pagrindinėmis kryptimis: per skurdo ir socialinės atskirties rodiklių Lietuvoje analizę, kiekybinį ir kokybinį skurdo tyrimą.

Å iais metais „Sisteminis skurdo tyrimas“ bus pristatytas penkiolikoje Lietuvos miestų savivaldybių, kuriose susitikimų metu vyks ir apskritojo stalo diskusijos.

Vasario 20d. Kaune vyko įžanginis skurdo tyrimo pristatymas Carito Lietuvoje darbuotojams bei savanoriams.

Susitikimo metu, patirtimi atliekant tyrimą, dalijosi dr. Boguslavas Gruževskis, dr. Jolanta Aleknevičienė bei UAB „Spinter“ tyrimų direktorius Ignas Zokas. Pasveikinti visų susirinkusiųjų atvyko Vyskupas Kęstutis Kėvalas.