Gyvybės dienos minėjimas Kaune

Gyvybės dienos minėjimas Kaune

Balandžio 26-osios sekmadienį arkivyskupijos Å eimos centras pakvietė paminėti Pasaulinęgyvybės dieną Kaune. Gyvybės diena pasaulyje plačiai minima ypač nuo 1994 m. šv. Jono Pauliaus II paraginimu. Nuo 1998 m. Lietuvoje ji švenčiama paskutinį balandžio sekmadienį. Gyvybės dienos tikslas – paskatinti visuomenęsusimąstyti apie žmogaus gyvybės slėpinį, skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybės prasmei ir vertei. Å iais metais Gyvybės diena sutapo su Gerojo Ganytojo sekmadieniu.

Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje 12 val. šv. Mišioms vadovavęs prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS savo homilijoje atkreipė dėmesį į netikrus ganytojus, kurie siūlo platų, tačiau į neviltį vedantį kelią. Žmogžudystės, abortai, savižudybės, prostitucija, prekyba žmonėmis, kūno ir dvasios kankinimas – visi šie ir panašūs dalykai yra gėdingi ir pažeidžia Kūrėjo garbę. Gyvybės diena mums primena, kad turime saugoti ir mylėti žmogų nuo jo prasidėjimo momento iki natūralios mirties.