Caritas globoja vaikus

Ukmergės Å vč. Trejybės Caritas birželį vykdė dvi akcijas. Birželio 3 dieną Vaikų dienos proga kartu su neformaliojo ugdymo būrelio  „Kompiuteris ir dar kai kas“ vadove Regina Ališauskaite ir Caritas globojamų daugiavaikių šeimų vaikais (vyko 27 vaikai) buvo aplankytas Krikštėnų vienuolynas. Vaikams buvo pravesta edukacinė pamokėlė Lino kelias bei koplyčioje vienuolė Bernadeta pravedė katechezę. Birželio 8 dieną Tėvo dienos proga […]

Kauno arkivyskupas lankėsi J. Matulaičio parapijoje

Gegužės 17 dieną, pavasario popietę, Pal. arkivyskupo J. Matulaičio parapijoje vyko vizitacija, kurioje dalyvavo Jo ekscelencija arkivyskupas L. Virbalas, parapijos klebonas kun. D. Lukonaitis, Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius A. Kučikas, Kauno I dekanato vedėja O. Virbašiūtė, parapijos Caritas karitietės. Jo ekscelencija arkivyskupas L. Virbalas, šį susitikimą pradėjo malda. Parapijos klebonas pasidžiaugė, kad atėjęs rado pradėtas […]