Kauno I dekanato Caritas vadovų posėdis

Kovo14 d. vyko Kauno I dekanato Caritas vadovų posėdis. Posėdyje dalyvavo Kauno Caritas direktorius A. Kučikas, bei miesto parapijų Caritas vedėjos, kurios trumpai pristatė savo vykdomas veiklas, pasidalino patirtimi, iššūkiais susijusiais su artimo meilės tarnyste. Posėdyje buvo aptarti įvairūs klausimai susijęsu pagalba artimui, ligonių slauga, akcijomis, seminarų reikalingumu, bei bendromis rekolekcijomis, minint šiais metais paskelbtus […]

Kauno arkivyskupijos Caritas ataskaitinė konferencija

Vasario 19 d. Kauno Piligrimų centre vyko Kauno arkivyskupijos Caritas ataskaitinė konferencija, atvyko dekanai, dalis parapijų klebonų, dekanatų Caritas vedėjos, parapijų vedėjos, karitiečiai.   Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas supažindino su 2015 metų arkivyskupijoje vykdyta veikla.   Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ palinkėjo ir toliau karitiečiams būti raugu, kuris paskatintų į šį kilnų darbą įsijungti jaunimą, palaikytų […]

Carite vyko adventinė popietė

Gruodžio 17 d. Kauno arkivyskupijos Carite vyko adventinė popietė, kurioje dalyvavo Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. V. Birjiotas, vedėja ses. V. Maknauskaitė, dekanas mons. V. Grigaravičius, parapijų Caritas vedėjos. Laužydami kalėdaitį linkėjome vieni kitiems prasmingų, viltingų metų, ižengiant į naujai  paskelbtus gailestingumo metus. Jausdami, kad esame vienos šeimos nariai nuoširdžiai pasidalinome savo rūpesčiais, patirtimi, pasidžiaugėme […]

Vyksta akcija „Gerumas mus vienija 2015″

Advento laikotarpiu Caritas visoje Lietuvoje skelbia paramos akciją „Gerumas mus vienija“. Gerumo akcijos misija – surinktų aukų dėka padėti labiausiai vargstantiems ir stokojantiems Caritas globojamiems žmonėms. Å iais metais jau 18-tą kartą Caritas kviečia susivienyti  ir prieš gražiausias metų šventes pagalvoti apie tuos, kuriems likimas nepagailėjo sunkių išbandymų. Organizacija Caritas visoje Lietuvoje kiekvieną dieną atveria duris […]