Užsieniečių integracijos programa (UIP)

Programos pagrindinis tikslas –  pabėgėlių sėkminga socialinė integracija Lietuvoje.

Į Lietuvą pagal ES programą perkeltiems asmenims teikiame konsultacijas įvairiais integracijos klausimai, pagal poreikius suteikiamos švietimo, medicinos, socialinės ir kitos paslaugos, siekiant padėti įsijungti į bendruomenęir darbo rinką.

Programos koordinatorės kontaktai:
Jolanta Belskienė
Papilio g. 5, 44275 Kaunas
uip@kaunas.caritas.lt
mob.tel. +370-672-31152