Užsieniečių integracijos programa (UIP)

Programos pagrindinis tikslas –  pabėgėlių ir trečiųjų šalių piliečių
sėkminga socialinė integracija Lietuvoje.

Lietuvoje prieglobstį gavusiems užsieniečiams ir prieglobsčio
prašytojams teikiame informaciją, konsultacijas įvairiais integracijos
klausimais, pagal poreikius tarpininkaujame gaunant švietimo, medicinos,
socialines ir kitas paslaugas, siekiant padėti įsijungti į bendruomenę
ir darbo rinką.

Programa vykdoma bendradarbiaujant su Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Papilio g. 5, 44275 Kaunas
uip@kaunas.caritas.lt