Užsieniečių integracijos programa (UIP)

Užsieniečių integracijos programa (UIP)

Programos pagrindinis tikslas –  pabėgėlių ir trečiųjų šalių piliečių
sėkminga socialinė integracija Lietuvoje.

Lietuvoje prieglobstį gavusiems užsieniečiams ir prieglobsčio
prašytojams teikiame informaciją, konsultacijas įvairiais integracijos
klausimais, pagal poreikius tarpininkaujame gaunant švietimo, medicinos,
socialines ir kitas paslaugas, siekiant padėti įsijungti į bendruomenę
ir darbo rinką.

Programos koordinatorės kontaktai:
Gaja Gerbauskaitė
Mob. tel. +370 607 82894
Papilio g. 5, 44275 Kaunas
uip@kaunas.caritas.lt