Benamystę išgyvenančiųjų ir nuteistųjų integracijos programa

Benamystę išgyvenančiųjų ir nuteistųjų integracijos programa

Nuteistųjų integracija

Mūsų tikslas – teikti kompleksinę socialinę ir sielovadinę pagalbą asmenims, kurie padarė nusikalstamas veikas, siekiant, kad jie pripažinę padarytas klaidas galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę ir gyventi pilanavertišką gyvenimą.

Mūsų vizija – sukurti palankią terpę, kurioje dviguba bausmė nebūtų taikoma, t.y. žmogus atlikęs bausmę galėtų jaustis priimtas ir sulaukti reikiamos pagalbos, kad nenustotų  tikėti savo žmoniškuoju orumu ir vertumu.

Veiklos:

  • Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos palydint nuteistąjį išėjimo į laisvę procese
  • Organizuojamas nuteistųjų užimtumas įkalinimo įstaigose ir dvasinis palydėjimas

Teikiama pagalba asmenims: bausmę atliekantiems nuteistiesiems įkalinimo įstaigose (pataisos namuose); bausmę atlikusiems nuteistiesiems; lygtinai paleistiems iš pataisos namų; nuteistiesiems, kuriems bausmės vykdymas atidėtas;  nuteistųjų šeimos nariams.


Benamystę išgyvenančiųjų dienos centras

Dienos centras atviras lankytojams kiekvieną darbo dieną nuo 10.00 iki 14.00 valandos. Nuo 14.00 iki 16.00 val. teikiamos individualios konsultacijos integracijos į darbo rinką projekto „Priimk“ dalyviams. Centras yra Partizanų g. 5, Kaunas (įėjimas iš namo galo).

Veiklos:

  • Dienos centro veikla
  • Socialinio darbuotojo konsultavimas ir palydėjimas

Lankytojai gali leisti laiką šiltose patalpose, atsigerti arbatos, žiūrėti televizorių, skaityti spaudą, spręsti kryžiažodžius, žaisti stalo žaidimus ir pan., kur su jais bendrauja savanoriai ir darbuotojai. Dienos centro veikla organizuojama pagal kalendorines ir religines šventes: vedamos diskusijos – pokalbiai, žiūrimi ir aptariami filmai daromi rankdarbiai ir pan.

Programoje veikiančių asmenų kontaktai:

Socialinė darbuotoja Agnė Šilinskienė
caritas.kaunas@gmail.com
Mob. tel. +370 676 57724

Koordinatorė Reda Rokienė
nuteistuju.programa@gmail.com
Mob. tel. +370 603 11671

Partizanų g. 5, 50207 Kaunas


Programą dalinai finansuoja:

Kazickų šeimos fondas (dalinai remia dienos centro veiklą nuo 2015 m.)


Kauno miesto savivaldybė per Iniciatyvas Kaunui pagal:

Kauno arkivyskupijos Caritas projektą

Didelės socialinės rizikos asmenų ir epilepsija sergančių asmenų socialinė įtrauktis įgalinant veikti 2018 m.


Gatvėje laiką leidžiančių asmenų įgalinimas 2019 m.