Autorius: Caritas

Vizitacijos Kauno II dekanate

Lapkričio 19 d. buvo aplankyta kelios Kauno II dekanato parapijos dalyvaujant Kauno arkivyskupijos Caritas reikalų vedėjai V. Maknauskaitei, pavaduotojai O. Virbašiūtei, Kauno II dekanui kun. A. Paulauskui, Kauno II dekanato Caritas vadovei M. Mačiulienei. Aplankyta Raudondvario, Kulautuvos, Paštuvos, Čekiškės ir Vilkijos parapijos. Susitikimuose kartu su parapijų klebonais ir karitiečiais susipažinta su kiekvienoje parapijoje vykdoma veikla, […]

Kaune vyko Carito dekanatų vadovių susitikimas

Spalio 20 d. į Kauno arkivyskupijos Caritą atvyko dekanatų Caritas vadovės, kad pasidalintų realia karitatyvine padėtimi dekanatuose, kokie ryšiai su parapijomis, stipriosios ir silpnosios veiklų pusės, projektai, akcijos, artėjančių gailestingumo metų gairės. Dalis klausimų buvo atidėta pasvarstymui dekanatuose ir aptarimui kito susitikimo metu.   Kauno arkivyskupijos Caritas informacija