Susitikime su Jurbarko rajono savivaldybe: Caritas potencialas socialinių paslaugų srityse

Šių metų lapkričio 22 d. Jurbarko rajono savivaldybėje įvyko Apskritojo stalo susitikimas, kurio metu buvo aptariamos Jurbarko rajono savivaldybės ir Caritas bendradarbiavimo galimybės socialinių paslaugų srityse.

Susitikimo pradžioje savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius dėkojo Jurbarko Caritas už bendradarbiavimą pandeminiu laikotarpiu ir pagalbą Ukrainos karo pabėgėlių situacijoje. Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas paminėjo, kad šio susitikimo tikslas – atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus žinią 6 – osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga, pasidalinti Caritas patirtimi ir vykdoma veikla, kuri ne tik padeda skirtingoms visuomenės grupėms, bet ir reikšmingai prisideda prie saugesnės aplinkos ir socialiai jautresnės visuomenės kūrimo.

Susitikimo metu Kauno arkivyskupijos Caritas atstovai pristatė vykdomas programas, skirtas teikti pagalbą įvairioms socialinę riziką patiriančioms žmonių grupėms (vaikams, šeimoms, gyvenamosios vietos neturintiems asmenims, nuteistiesiems bei jų artimiesiems, negalią turintiems, įvairių priklausomybių kamuojamiems asmenims). Jurbarko dekanato Caritas koordinatorė Alma Busch pasidalino apie bendruomenėje vykdomas veiklas, iniciatyvas, suteiktą pagalba ukrainiečiams bei projektą „MAINAI: patirtis ir jaunystė informacinių technologijų srityje“, kurio tikslas ugdyti senjorų gebėjimus informacinių technologijų srityje įtraukiant jaunimą.

Kitoje susitikimo dalyje Jurbarko savivaldybės atstovai įvardino socialines sritis, kuriose matytų Caritas potencialą. Pagalba į namus ypač rajone, daugiau nei 25 proc. gyventojų yra vyresnio amžiaus; daliai šių gyventojų būtų reikalingas atvykimas pas juos, palydėjimas pas gydytojus ar tiesiog bendrystė ir pokalbiai. Matomas poreikis ir darbui su socialinės rizikos asmenims, kuriems reikalingas socialinių įgūdžių ugdymas bei užimtumas. Atkreiptas dėmesys ir į integracinę pagalbą iš laisvės atėmimo vietų grįžtantiems nuteistiesiems bei jų artimiesiems.

Susitikimo pabaigoje susirinkusieji akcentavo, kad vieningas nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su vietos savivaldybe prisideda prie socialinių paslaugų efektyvumo ir tikimasi daugiau tokių susitikimų.

Susitikimas įgyvendinamas iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Caritas organizacijos institucinių gebėjimų stiprinimas“.