Padėka Kauno I dekanato savanoriams

Birželio 25 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo pagerbti Kauno parapijose besidarbuojantys savanoriai, kurie pandemijos metu teikė įvairią pagalbą besikreipusiems žmonėms. Savanorystė šiuo laikotarpiu tapo gražiu liudijimu: esant rizikai užsikrėsti savanoriai neliko nuošalyje, rūpinosi kitais, taip pat gaudami dvasios atgaivos savo sielai.

Savanorių susitikimas prasidėjo šventomis Mišiomis, kurias aukojo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Jis homilijoje ypatingai akcentavo meilės artimui svarbą, bendrystę visuomeniniame gyvenime, pabrėždamas, jog mylėti nėra lengva užduotis.

Po šventųjų Mišių mons. V. Grigaravičius dėkojo susirinkusiems už pilietiškumą, gilią brandą. Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas pasidalino, kaip svarbu, kad Caritas būtų atpažįstamas kaip visomis aplinkybėmis esantis arti žmonių jų sunkumuose, pasidžiaugė, kad kiekvienas savanoris pagal galimybes prisidėjo prie artimo meilės darbų.

Savanoriams buvo įteiktos padėkos, susirinkusieji džiaugėsi gyva bendryste, pokalbiais, dalinosi patirtimis prie vaišių stalo.