Caritas darbuotojai ir savanoriai mokėsi telkti lėšas ir paramą karitatyvinei veiklai

Caritas darbuotojai ir savanoriai mokėsi telkti lėšas ir paramą karitatyvinei veiklai

2019 m. rugpjūčio 30 d. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje vyko mokymai „Lėšų telkimas nevyriausybinėje organizacijoje“. Mokymuose dalyvavo daugiau nei 20 asmenų iš Kauno arkivyskupijos I ir II, Jurbarko, Kėdainių, Raseinių dekanatų, tai pat parapijų ir vienuolijų kuruojamų vaikų dienos centrų, jaunimo grupių atstovai, kurie šalia kitų veiklos sričių rūpinasi ir lėšų telkimu. Mokymus vedė patyręs socialinės enterprenerystės ekspertas ir lektorius Tomas Kurapkaitis.

Mokymų tikslas sustiprinti Caritas darbuotojų ir savanorių gebėjimus ir kompetencijas lėšų planavimo, finansinio savarankiškumo bei dalyvavimo paslaugų pirkime – pardavime srityse. Seminaro programa buvo sudaryta taip, kad teoriniai teminiai įvadai būtų grindžiami ir užtvirtinami praktinėmis užduotimis, o dalyviai galėtų aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą,  dalintųsi grupelėse turima patirtimi, keltų klausimus, formuluotų idėjas ir ieškotų sprendimų joms įgyvendinti.

Lektorius T. Kurapkaitis ne tik pasidalino konkrečiomis įžvalgomis apie projektų rengimo subtilybes ar santykius su rėmėjais, tačiau skatino mokymų dalyvius žiūrėti plačiau, išsigryninti, pagrįsti veiklos idėjas ir jų poreikį, ir tik po to rūpintis reikalingų išteklių paieška. 

Šie mokymai yra dalis Lietuvos Caritas kartu su vyskupijų Caritas centrais įgyvendinamo projekto, skirto stiprinti Caritas veiklą vyskupijose. Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.