Vargstančiųjų dienos minėjimas Kauno arkivyskupijoje

Šiemet, lapkričio 18 d. antrą kartą minėjome popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kurios leitmotyvu popiežius parinko psalmininko žodžius  „Šis vargšas šaukėsi, ir Viešpats išgirdo“ ( Ps 34,7).

Šiai intencijai skirti renginiai vyko Kauno arkivyskupijos centre, dekanatuose ir parapijose. Dalis dekanatų ir parapijų pasinaudojo kurijos pateiktomis šiai progai paminėti rekomendacijomis, kitos įgyvendino savo pačių suplanuotas idėjas, atliepdamos popiežiaus laiške išsakytoms mintims.

Šia intencija š. m. lapkričio 12 d. Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas lankėsi Kauno slaugos ligoninėje Petrašiūnuose. Apsilankymo metu arkivyskupas susitiko su įstaigos darbuotojomis, pasidalino mintimis ir patirtimi rūpinantis slaugos reikalingais žmonėmis, išklausė susirinkusiųjų įžvalgas, padėkojo už tarnystę, palinkėjo tvirtybės palydint slaugomus asmenis jų paskutiniame gyvenimo tarpsnyje ir palaimino. Vėliau arkivyskupas lydimas ligoninės personalo lankė slaugomus žmones jų palatose, kalbino, drauge meldėsi ir laimino.

Š. m. lapkričio 16 d. Kauno arkivyskupijos salėje vyko renginys, skirtas paminėti Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Kauno arkivyskupo Lingino Virbalo kvietimu renginyje dalyvavo vargo mažinimo srityje veikiančių organizacijų, tokių kaip Caritas, Maltos ordino pagalbos tarnybos, Kauno samariečių, bendruomenės „Arka“, „A.C. Patria“ ir kt., parapijų nariai ir savanoriai, savivaldybės socialinių institucijų atstovai. Kai kurios organizacijos dalyvavo drauge su savo globojamais asmenimis. Arkivyskupas kvietė dalyvius pasinaudoti proga akimirkai stabtelėti, apmąstyti pamatines  veiklos nuostatas ir įkvėpimo šaltinius, sustiprinti tarpusavio bendrystę.

[envira-gallery id=“1669″]

Renginys pradėtas Šv. Mišiomis Kauno Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčioje, kurių aukojimui vadovavo Kauno vyskupas augziliaras Algirdas Jurevičius, asistavo Kauno kunigų seminarijos studentai, o giedojo bendruomenės „Gyvieji akmenys“ nariai. Homilijoje vyskupas Algirdas atkreipė dėmesį į Švč. Mergelės Marijos, gailestingumo motinos vaidmenį, kurios pagalbos šaukiasi vargstantys ir kuri yra artimo meilės pavyzdys.

Vėliau renginys buvo tęsiamas Kauno arkivyskupijos salėje. Pirmoje susitikimo dalyje arkivyskupas Lionginas pasidalino popiežiaus Pranciškaus laiško vargstančiųjų dienos proga mintimis. Ganytojas akcentavo ir išskleidė tris pagrindinius popiežiaus laiške minimus ir santykyje su vargstančiuoju svarbius žodžius – šaukti, atsakyti ir išlaisvinti. Gebėti išgirsti vargstančiojo šauksmą, įsiklausyti ir suprasti, tinkamai atsakyti ir veikti paisant jo orumo ir savarankiškumo – tai dalykai, kurių neturėtų pamiršti pagalbą teikiantis asmuo ar organizacija.

[envira-gallery id=“1677″]

Antroje dalyje savo liudijimais dalinosi trijų pagalbą teikiančių organizacijų atstovai. Bendruomeninio gyvenimo patirtį priklausomiems žmonėms siūlantis Žanas Talandis, asmeniškai patyręs gyvenimo visuomenės paribiuose kartėlį,  pabrėžė tikėjimo ir Dievo veikimo svarbą, kuri yra didesnė už pagalbą teikiančiojo pastangas ir įgūdžius.  Kauno savivaldybės socialinių paslaugų skyriui priklausančių  Nakvynės paslaugų skyriaus vadovė Neringa Gudėnaitė pasidalino patirtimi, padedant benamystę išgyvenantiems žmonėms stotis ant kojų, ir akcentavo viltį, sustiprintą kad ir retų  sėkmės istorijų. Ilgalaikę darbo su jaunimu patirtį turinčios organizacijos „A.C.Patria“ vadovė Kristina Mačiulytė atkreipė dėmesį į tai, kad agresyvi paauglių ir jaunuolių laikysena dažnai yra aplinkai nepriimtinu būdu išsakomas pagalbos šauksmas ir todėl į šį šauksmą reikia tinkamai, t.y. atidžiai ir kantriai, atsiliepti.

[envira-gallery id=“1673″]

Tarp pasisakymų ir liudijimų renginio dalyviams skambėjo giliamintės dainininkės Gabrielės Vilkickytės dainos, kurioms ji pati akompanavo fortepijonu. Pasaulinės vargstančiųjų dienos minėjimas baigėsi agape, kurios metu renginio dalyviai turėjo galimybę pabendrauti tarpusavyje ir su Kauno arkivyskupu.

Į popiežiaus Pranciškaus kvietimą atsiliepė ir dekanatų centrai, kurie kartu su Caritas savanorių komandomis organizavo šios dienos paminėjimą, siekiant prisiliesti prie sunkumus patiriančių asmenų.

Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje šv. Mišių metu buvo meldžiamasi už sunkumus ir vargą patiriančius asmenis bei tuos, kurie yra šalia šių situacijų. Vėliau vyko agapė į kurią buvo atviras kvietimas – ateiti, pabūti, pabendrauti ir kartu patirti bendrystę. Klebonas kun. N. Martinkus drąsino susirinkusius. Kėdainių Šv. Juozapo parapijos Carito savanoriai visus susirinkusius vaišino troškiniu, kurį pagamino Smilgos restorano darbuotojai, savanorių iškeptais pyragais, sumuštiniais, kava bei arbata. Džiugu, kad susitikimas buvo nuoširdus ir jaukus, kas padėjo vienas kitą susitikti, o tuo pačiu atsisveikinti pakylėtomis nuotaikomis.

[envira-gallery id=“1664″]

Jurbarko Švč. Trejybės parapijos Caritas savanoriai sekmadienį rinkosi, bendrai maldai ir vaišėms. Kartu su parapijos klebonu Dariumi Augliu susitikimą pradėjo susikaupimu maldoje. Vargoninkei Irutei padedant buvo giedamos giesmės, vėliau  visus linksmino ir niūras mintis išskaidė Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“. Jurbarko dekanato Caritas savanorės ir joms į pagalbą atėjusios socialinės darbuotojos, aptarnavo susirinkusius vienišus, sunkiai vaikščiojančius žmones dovanojant ne tik maistą, bet ir dėmesį. Išeidami žmonės dėkojo ir buvo laimingi gražiai ir sočiai praleidę sekmadienio popietę.

Kauno II dekanato Caritas taip pat atsiliepė į popiežiaus kvietimą ir sekmadienį po šv. Mišių kvietė bendrystei. Čia nestigo nei vaišių, nei geros nuotaikos lydimos tautinio meno ansamblio „Ratelinis“ muzikos garsais. Prie šios iniciatyvos jungėsi Karmėlavos parapija, taip pat kitos dekanato parapijos bei seniūnija. Jaukumą teikė kūrenamas laužas, bendrystę stiprino dalinimasis koše, o šilumą užtikrino bendrystė ir buvimas kartu.

[envira-gallery id=“1659″]

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Caritas taip pat turėjo bendrystės laiką su stokojančiais. Susirinkusius sveikino ir kartu buvo dekanas kun. Virginijus Birjotas. Buvo dalintasi tuo, kas turima ir išgyventas vienybės jausmas. Nors pagalbos teikimas vyksta nuolatos, tačiau šis laikas buvo skirtas tam, kad stabtelėtų ir tose sunkiose situacijose pasidalintų viltimi ir tuo itin svarbiu suvokimu, kad Dievas girdi mūsų visų šauksmą, tik reikia ieškoti būdų, kaip galime atsiliepti.

Raseinių dekanato Caritas savanoriai lankėsi Raseinių miesto įstaigoje, kur renkasi ypatingus sunkumus patiriantys asmenys. Buvo bendrystės ir agapės laikas, taip pat skambėjo muzika, kurią puošė įsitraukiantys į dainą balsai. Toks laikas leido išgyventi popiežiaus Pranciškaus kvietimą atsiliepti į vienišumo ir skausmo šauksmą ir bent trumpam pabūti bendrystėje kaip esant vieno Tėvo vaikais.

Telieka pasidžiaugti, kad popiežiaus Pranciškaus šauksmas sklindantis iš Vatikano yra atliepiamas mūsų Kauno arkivyskupijos aplinkoje ir tam ieškoma pačių įvairiausių būdų, kad turėtume reginčias širdis ir rankas, kurios geba apkabinti, kur kas daugiau nei yra regima akimis.