Diena: 24 birželio, 2017

2017-06-24 Įteikti garbės ženklai parapijų Caritas veiklioms karitietiems

2017 m. birželio 24 d. Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje per arkivyskupijos globėjo  Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę įteikti arkivyskupijos garbės ženklai. Šiais metais šiuos ženklus gavo ir keletas parapijų Caritas veikiančių karitiečių. Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliai skirti už pasiaukojantį įsijungimą Į Caritas veiklą, nuoširdų dalyvavimą Jonavos […]