Year: 2017

2017-12-23 Šv. Kūčių vakarienė kartu su Kauno miesto stokojančiais

2017 m. gruodžio 23 d. pavakare į Partizanų g. esančią Caritas valgyklą gausiai rinkosi Kauno miesto stokojantys asmenys, kurie kartu su Kauno arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ, Kauno I dekanato dekanu kun. Vytautu Grigaravičiumi, Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu kun. Tomu Trečioku bei atstovais iš Kauno miesto savivaldybės (Kauno miesto mero patarėjomis), bendruomenės pareigūnais bei kitais […]

2017-12-18 Startavo akcija “Gerumas mus vienija” prekybos centruose

Caritas adventinė akcija “Gerumas mus vienija” prasidėjo ir Kauno prekybos centruose. Čia budi savanoriai prie Caritas stalelio ir kviečia prisidėti prie akcijos savo auka, o už tai dovanoja Caritas simbolį – žvakelę, kuri gaminama Vilniaus arkivyskupijos Caritas žvakelių dirbtuvėse. Ši akcija leidžia pajausti, kad galimi gražūs ir prasmingi susitikimai net prekybos centruose, nors ir skubame […]

2017-12-15 Kauno I dekanato Caritas adventinė popietė

Jau gražia tradicija tapo,  Kauno I dekanato Caritas adventinė popietė, kuri vyko gruodžio 15d. Joje  dalyvavo Kauno I dekanato dekanas monsinjoras kun. Vytautas Grigaravičius, Kauno Caritas direktorius Arūnas Kučikas, Kauno Caritas parapijos bendruomenės aktyvinimo programos koordinatorė  Milita Žičkutė-Lindžienė, dekanato Caritas vedėja Ona Virbašiūtė, bei Kauno I dekanato parapijų Caritas vadovės. Dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius popietę […]

2017-12-05 Tarptautinė Savanorio diena

Šiandien, gruodžio 5 d. minima tarptautinė Savanorio diena. Caritas veikloje savanorystės pagrindais atliekama didžioji dalis gailestingumo darbų. Esame dėkingi visiems savanoriams, kurie dovanoja savo laiką, gebėjimus ir geranoriškumą, kiekvienam, kuris stokoja ir to laukia.  Apie savanorystės potencialą kalbėta Marijos radijo laidoje.  Tarptautinė Savanorio diena minima nuo 1985 m., kuomet Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sprendimu ji buvo […]

Caritas Advento paramos akcija „Gerumas mus vienija 2017“

Paramos akciją „Gerumas mus vienija“ apibūdina keturi žodžiai: Adventas – tai vidinio džiaugsmo ir susikaupimo metas. Tai ne pasyvaus lūkuriavimo laikas, bet nepaliaujamo budėjimo ir veiklios meilės laikas. Malda – apmąstant Dievo Žodį, yra tarsi kelias, vedantis per šią širdies perkeitimo, gyvenimo apmąstymo kelionę. Ji yra tarsi vidinis kompasas, padedantis mums šį laiką išgyventi kaip tikėjimo įvykį. […]