Monthly Archive: spalio 2016

Krikšto sakramento šventimas Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje

2016 metų spalio 1 dieną Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje vyko Krikšto sakramento šventimas. Krikšto sakramentas buvo teikiamas  parapijoje gyvenančioms dviem šeimoms. Å ios šeimos nepasiturinčios ir socialinės rizikos.

Ypatinga Caritas misija Šiluvos atlaiduose

Å iais metais Šiluvos atlaiduose Caritas atliko ypatingą tarnystės misiją ir kvietė pabūti kartu.  Carito savanoriai iš skirtingų Kauno arkivyskupijos Caritas dekanatų įsikurė palapinėje, vaišino kava ir arbata visus Šiluvos piligrimus, kurie užsuko...