Kauno arkivyskupas lankėsi J. Matulaičio parapijoje

Kauno arkivyskupas lankėsi J. Matulaičio parapijoje

Gegužės 17 dieną, pavasario popietę, Pal. arkivyskupo J. Matulaičio parapijoje vyko vizitacija, kurioje dalyvavo Jo ekscelencija arkivyskupas L. Virbalas, parapijos klebonas kun. D. Lukonaitis, Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius A. Kučikas, Kauno I dekanato vedėja O. Virbašiūtė, parapijos Caritas karitietės.
Jo ekscelencija arkivyskupas L. Virbalas, šį susitikimą pradėjo malda.Parapijos klebonas pasidžiaugė, kad atėjęs rado pradėtas gražias Caritas iniciatyvas, jog Caritas kartu su parapijos jaunimu darbuojasi įvairiose karitatyvinėse srityse.
Parapijos Caritas vedėja E.Antanavičienė vizitacijos metu pristatė įvairias parapijoje vykdomas veiklas. Parapijos Caritas daug dėmesio skiria daugiavaikėms šeimoms, vaikams, jau du metus veikia vaikų gerovės klubas. Vedėja pasidžiaugė savo kolektyvo darna, gera atmosfera parapijoje, dėkojo klebonui už palaikymą, pritarimą gerom iniciatyvom.
Arkivyskupas L. Virbalas domėjosi, kokios žmonių grupės daugiausiai prašo pagalbos – daugiavaikės šeimos, vienišos mamos, seneliai?. Parapijos vedėja išskyrė dvi grupes, kuriems daugiausiai reikia dėmesio ir paramos: daugiavaikėms šeimos, jų tėvams, seneliams.

Parapijos klebonas ragino, kad per šiuos Gailestingumo metus visi esantys šioje bendruomenėje būtu dėmesingi vieni kitiems.

Kauno Caritas informacija.