Month: kovo 2016

Priešvelykinė maisto rinkimo akcija

Kovo 18 – 19 dienomis vyko priešvelykinė “ Maisto banko“ akcija. Å ioje akcijoje aktyviai dalyvavo įvairių Kauno miesto Caritas parapijų, vaikų dienos centrų, labdaros valgyklų darbuotojai, karitieičiai, bei savanoriai. Geros valios žmonės buvo kviečiami nelikti abejingais ir kartu solidarizuotis su tais, kurie stokoja reikalingiausių maisto produktų. Praeitais metais “ Maisto banko“ akcijoje Kauno arkivyskupijos Caritas […]

Šilainių parapijoje vyko Atsinaujinimo diena

     Kovo 12 d. parapijoje vyko Atsinaujinimo diena „Viešpatie, sugrąžink man atpirkimo džiaugsmą“  skirtą parapijos tikinčiųjų bendruomenės tikėjimo džiaugsmo stiprinimui. Dalyvavo kunigas Antanas Saulaitis. Atsinaujinimo dienoje dalyvavo  Caritas vedėja Danutė Matulaitienė, savanoriai. Atsinaujinimo dienos renginyje Caritas pakvietė dalyvauti parapijos globojamų šeimų tėvelius kartu su vaikais. Atėjo tie, kas galėjo ir norėjo tikėjimą įsileisti giliau į širdį. Kad tėveliai galėtų […]

Caritas vaikų gerovės auklėtinius aplanke kinologai su savo augintiniais

Kovo 3 dieną Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos Caritas vaikų gerovės klubo “Centriukas” auklėtinius aplanke kinologai su savo augintiniais. Vaikai susipažino su šunų veislėmis  ir jų priežiūra .Gyvai pabendravo su keturkojais draugais ir pasisėmė gerų emocijų .Buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su parapijos Caritu. Kinologai pažadėjo mus su savo augintiniais lankyti kiekvieną meniesi.  

Dekanato vedėjų posėdis

Kovo 15 d. Kauno arkivyskupijos Carite vyko dekanato vedėjų posėdis. Posėdyje dalyvavo Kauno Caritas direktorius A. Kučikas, dekanatų Caritas vedėjos: Kauno I – Ona Virbašiūtė, Kauno II – Marytė Mačiulienė, Kėdainių – Žydrė Pranevičiūtė, Jonavos – Stanislova Daubarienė, Raseinių – Vilma Beržinskienė, Jurbarko – Alma Busch, Ukmergės – Oksana Daunoravičienė.   Posėdis prasidėjo malda. Kauno […]

Kauno I dekanato Caritas vadovų posėdis

Kovo14 d. vyko Kauno I dekanato Caritas vadovų posėdis. Posėdyje dalyvavo Kauno Caritas direktorius A. Kučikas, bei miesto parapijų Caritas vedėjos, kurios trumpai pristatė savo vykdomas veiklas, pasidalino patirtimi, iššūkiais susijusiais su artimo meilės tarnyste. Posėdyje buvo aptarti įvairūs klausimai susijęsu pagalba artimui, ligonių slauga, akcijomis, seminarų reikalingumu, bei bendromis rekolekcijomis, minint šiais metais paskelbtus […]