Kauniečiai dosniai aukojo maisto produktus

Kauniečiai dosniai aukojo maisto produktus

Spalio 15 – 16 d. Kauno arkivyskupijos Caritas dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje, rinko produktus

„Promo Cash“ prekybos centre Kauno labdaros valgyklai. Akciją padėjo vykdyti gausus savanorių

būrys iš Kauno „Aitvaro“ mokyklos, Kauno NTI – PN, Carito bendradarbiai. Suaukoti produktai bus

panaudoti ruošti pietums benamiams, turintiems priklausomybių, gaunantiems

mažas pajamas ir kitiems pagalbos prašantiems žmonėms.

Kasdien Carito labdaros valgykloje  pamaitinama iki 400, o šaltuoju metų laiku iki 600 žmonių.

 

Kaune dar maisto produktus rinko: Šančių parapijos vaikų dienos centras, Senamiesčio vaikų dienos

centras, pal. Jurgio Matulaičio parapijos Caritas, Palemono parapijos Caritas. Arkivyskupijoje į

„maisto banko akciją ne pirmus metus įsijungęJonavos šv. Jokūbo parapijos Caritas, Raseinių,

Ariogalos ir Milašaičių parapijų Caritas.

 

Kauno arkivyskupijos Caritas informacija

akcija

Nuotrauka0622 Nuotrauka0625 Nuotrauka0630

Kauno arkivyskupijos Caritas informacija