Month: spalio 2015

Kaune vyko Carito dekanatų vadovių susitikimas

Spalio 20 d. į Kauno arkivyskupijos Caritą atvyko dekanatų Caritas vadovės, kad pasidalintų realia karitatyvine padėtimi dekanatuose, kokie ryšiai su parapijomis, stipriosios ir silpnosios veiklų pusės, projektai, akcijos, artėjančių gailestingumo metų gairės. Dalis klausimų buvo atidėta pasvarstymui dekanatuose ir aptarimui kito susitikimo metu.   Kauno arkivyskupijos Caritas informacija

Kauniečiai dosniai aukojo maisto produktus

Spalio 15 – 16 d. Kauno arkivyskupijos Caritas dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje, rinko produktus „Promo Cash“ prekybos centre Kauno labdaros valgyklai. Akciją padėjo vykdyti gausus savanorių būrys iš Kauno „Aitvaro“ mokyklos, Kauno NTI – PN, Carito bendradarbiai. Suaukoti produktai bus panaudoti ruošti pietums benamiams, turintiems priklausomybių, gaunantiems mažas pajamas ir kitiems pagalbos prašantiems žmonėms. Kasdien […]

Karitiečiai savanorystės mugėje

Spalio 14 d. Lietuvos Carito ir Kauno arkivyskupijos Carito atstovai dalyvavome Kauno technikos universiteto organizuotoje Savanorystės mugėje „Ar esi pakankamai stiprus, kad padėtum kitam“. Buvo pasidalinta apie karitiečių veiklas, pakviesta įsijungti į šią veiklą, atsakyta į studentų klausimus. Kauno arkivyskupijos Carito informacija