Diena: 11 gegužės, 2015

Paštuvos įkurtas Caritas skyrius

2015 m. 05 07 d. Kauno II dekanate  Paštuvos parapijoje buvo įkurtas Caritas. Atidarymo šventėje dalyvavo: Kauno II dekanato dekanas – mons. Augustinas Paulauskas, parapijos klebonas Virgilijus Dudonis, Kauno II dekanato Caritas vedėja Marytė Mačiulienė, Kauno arkivyskupijos Caritas pavaduotoja Ona Virbašiūtė. Susitikimo metu dekanas dėkojo už prisiimta atsakomybędarbuotis karitatyvinėje veikloje, dekanato vedėja p. M. Mačiulienė […]