Year: 2015

Carite vyko adventinė popietė

Gruodžio 17 d. Kauno arkivyskupijos Carite vyko adventinė popietė, kurioje dalyvavo Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. V. Birjiotas, vedėja ses. V. Maknauskaitė, dekanas mons. V. Grigaravičius, parapijų Caritas vedėjos. Laužydami kalėdaitį linkėjome vieni kitiems prasmingų, viltingų metų, ižengiant į naujai  paskelbtus gailestingumo metus. Jausdami, kad esame vienos šeimos nariai nuoširdžiai pasidalinome savo rūpesčiais, patirtimi, pasidžiaugėme […]

Vyksta akcija „Gerumas mus vienija 2015″

Advento laikotarpiu Caritas visoje Lietuvoje skelbia paramos akciją „Gerumas mus vienija“. Gerumo akcijos misija – surinktų aukų dėka padėti labiausiai vargstantiems ir stokojantiems Caritas globojamiems žmonėms. Å iais metais jau 18-tą kartą Caritas kviečia susivienyti  ir prieš gražiausias metų šventes pagalvoti apie tuos, kuriems likimas nepagailėjo sunkių išbandymų. Organizacija Caritas visoje Lietuvoje kiekvieną dieną atveria duris […]

Vizitacijos Kauno II dekanate

Lapkričio 19 d. buvo aplankyta kelios Kauno II dekanato parapijos dalyvaujant Kauno arkivyskupijos Caritas reikalų vedėjai V. Maknauskaitei, pavaduotojai O. Virbašiūtei, Kauno II dekanui kun. A. Paulauskui, Kauno II dekanato Caritas vadovei M. Mačiulienei. Aplankyta Raudondvario, Kulautuvos, Paštuvos, Čekiškės ir Vilkijos parapijos. Susitikimuose kartu su parapijų klebonais ir karitiečiais susipažinta su kiekvienoje parapijoje vykdoma veikla, […]