Skirk paramą

Mielieji, žmonėms, kenčiantiems dvasinius ir fizinius nepriteklius, reikia jūsų šiltų rankų, minčių, paramos ir patarimo. Ateikite į savo parapijos Caritą, patirkite Dievo malonęir
džiaugsmą padėti mažiausiesiems iš mūsų.

Kauno arkivyskupijoje veikia: labdaros valgyklos, senelių globos namai, vaikų dienos centrai, savaitgalio vaikų maitinimo punktai
Padėk žmonėms pervesdamas savo auką į Kauno Carito sąskaitą arba skirdamas 2 proc. nuo GPM pagalbai alkstantiesiems, vaikams, sergantiems ir vienišiems asmenims.
Mūsų rekvizitai:
Kauno arkivyskupijos Caritas
A. Jakšto 4, 44279 Kaunas
Jur . asm. kodas: 192068157
Sąskaita AB SEB banke nr. L T187044060003653958
T el./faksas: +370 37 20901 1
El. paštas: caritas@kn.lcn.lt
www.kaunas.caritas.lt

KASC_gyvybes-diena2015-04