Rėmėjai

Kauno arkivyskupijos Carito rėmėjai:

 Kanados Lietuvių katalikų centras;

Toronto Prisikėlimo parapijos tikintieji (Kanada);

Kauno soc. reikalų skyrius;

UAB “Fazer“

AB “Vikeda“

AB Nordic Sugar Kėdainiai;

PF „Viltis-Vikonda“

UAB „Suslavičius- Felix“

….informacija bus atnaujinta…