Senamiesčio vaikų dienos centras

VšĮ Senamiesčio vaikų dienos centras organizuoja dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikams iš socialinės rizikos ir skurstančių šeimų.

Teikia socialinę ir materialinę pagalbą vaiko šeimai, palaikant socialinius ryšius su visuomene bei įveikiant socialinę atskirtį stiprina gebėjimus spręsti šeimos socialines problemas.

Vaikų dienos centro kontaktai:
Direktorius Vytautas Radzevičius
(vaduoja vaiko priežiūros atostogose esančią  J. Eidukevičiūtę),
Jonavos g. 14, LT-44269 Kaunas;
tel. Nr. 8-37 423310,
Mob. tel. +370 604 86675;
senamiesciovdc@gmail.com
http://senvdc.venitas.lt