Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centras

Misija

„Pažinti, matyti, suprasti epilepsiją“

Tikslas
Plėtoti psichosocialines paslaugas epilepsijos srityje

Paslaugos asmenims, sergantiems epilepsija ir jų šeimos nariams

Konsultacijos
• Dėl epilepsijos keliamų apribojimų ir galimybių namų, darbo, ugdymo, laisvalaikio ir kt. srityse
• Porų ir šeimų konsultavimas susietai su epilepsijos susirgimu
• Profesinis konsultavimas susietai su epilepsijos priepuoliais
• Konsultavimas, sprendžiant psichologines, emocines, motyvacijos problemas
• Konsultavimas darbo vietoje
• Konsultavimas mokymo įstaigoje
Dienos užimtumas grupėse
• Savitarpio pagalbos
• Meninių įgūdžių ugdymo
• Socialinių įgūdžių ugdymo (bendravimo, bendradarbiavimo, savarankiškam gyvenimui būtinų įgūdžių formavimo)
• Atminties ir dėmesio sukaupimo gerinimo
• Pažintinių funkcijų stimuliacijos
• Epilepsijos priepuolių valdymo (stebėjimai, pokalbiai, dienoraščiai, priepuolių įveikimo strategijų kūrimas)
Mokymai „MOSES“ – modulinė epilepsijos mokymo programa
Tikslai
• Padėti žmonėms, sergantiems epilepsija ir jų artimiesiems geriau suprasti ligą, jos diagnostiką bei gydymą.
• Padėti išmokti gyventi sergant epilepsija ir aktyviai ją įveikti.
• Stiprinti savitarpio pagalbą
• Ugdyti nuostatas psichosocialiniais klausimais bei profesijos aspektais
• Padėti tapti savo ligos ambasadoriais ir gyventi turint kuo mažiau apribojimų.

Paslaugos specialistams: pedagogams, socialiniams darbuotojams, jų padėjėjams, slaugytojams ir kt.
• Individualios konsultacijos
• Individualios ir grupės supervizijos
• Atvejų aptarimai
• Mokymai, seminarai

Marijos radijo laidos
http://www.marijosradijas.lt/radijo-laidos/pokalbiai/72578-2016-02-08-08-00-aktualijos.html#

Konferencija – Diskusija „Ar gyvenime egzistuoja neįgaliųjų socialinė integracija“ LR Seime

Centro vadovės kontaktai
Dr. Polina Šedienė
Papilio g. 5, 44275 Kaunas
mob. tel. 864637802
caritas.epilepsija@gmail.com
epikonsult@kaunascaritas.lt