Kontaktai

Kauno arkivyskupijos Caritas rekvizitai:

Kodas 192068157 A. Jakšto 4,
44279 Kaunas
Tel. +370 37 209011
Tel./faksas: +370 37 209011
El. paštas: caritas@kn.lcn.lt
Atsiskaitomoji sąskaita
Kodas 192068157
AB SEB bankas
LT 347044060003653961
Banko kodas 70440


Kauno arkivyskupijos Caritas veikiantys asmenys

Pirmininkas J. E. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ

 

Direktorius
Arūnas Kučikas
caritas@kaunoarkivyskupija.lt

 

Parapijos bendruomenės aktyvinimo programos koordinatorė
Milita Žičkutė-Lindžienė
Mob.tel. +370-646-47157

 

Vaiko gerovės instituto (VGI) koordinatorė
Dr. Daiva Kristina Kuzmickaitė, MVS
Papilio g. 5, 44275 Kaunas
mob.tel. +370 616 15723
vgi@kaunas.caritas.lt

 

Užsieniečių integracijos programos (UIP) koordinatorė
Erika Panova
Papilio g. 5, 44275 Kaunas
uip@kaunas.caritas.lt                                                                                                                                                     mob.tel. +370-672-31152

 

Benamių ir nuteistųjų integracijos programos
Koordinatorė Milita Žičkutė-Lindžienė
Papilio g. 5, 44275 Kaunas
caritas.reintegracija@gmail.com
mob.tel. +370-646-47157

 

VšĮ Senamiesčio vaikų dienos centro

Direktorius  Vytautas Radzevičius
Jonavos g. 14, LT-44269 Kaunas;
tel. Nr. 8-37 423310,
Mob.tel. +370 604 86675;
senamiesciovdc@gmail.com
http://senvdc.venitas.lt


Kontaktai Kauno arkivyskupijos dekanatuose veikiančių asmenų

Kauno I dekanato vedėja Ona Virbašiūtė
A. Jakšto g. 4, Kaunas
8-37-209011; mob. tel. 867322327 d.
caritas@kn.lcn.lt

 

Kauno II dekanato vedėja Marytė Mačiulienė
M. Valančiaus g. 24, Raudondvaris
8-37 541608, mob. tel. +370 612 33582
maryte.maciuliene@gmail.com

 

Jonavos dekanato vedėja Stanislava Daubarienė
Vilniaus g. 13, Jonava
Mob.tel +3706 8338080
daubarienes@gmail.com

 

Jurbarko dekanato vedėja Alma Busch
P . Cvirkos g.10, Jurbarkas
Mob.te; +370 685 01287
albualbu@gmail.com

 

Kėdainių dekanato vedėja Lina Zakarevičienė
Radvilos g. 10, Kėdainiai
Mob.tel. +3706 1260595
pav. Genutė Jakutavičienė
Mob.tel. +3706 7070920
zakaraviciene.lina@gmail.com

 

Raseinių deknato vedėja Vilma Beržinskienė
Bažnyčios g. 2, Raseiniai
Mob.tel. +3706 0152193
raseiniuparapija@gmail.com

 

Ukmergės dekanato vedėja Oksana Daunoravičienė
Bažnyčios g. 5, Ukmergė
Mob.tel. +3706 7094311
Oksana.daunoravice@gmai.com