Apie

Kauno arkivyskupijos Caritas tikslas – vykdyti karitatyvinę ir socialinę misiją tarnaujant vargšams.
Nuo 1989 m. veikianti arkivyskupijos Caritas organizacija vienija Kauno arkivyskupijos parapijų, draugijų, kongregacijų, įstaigų, organizacijų ir kitų institucijų Caritas grupes ir siekia spręsti socialinius bei karitatyvinius uždavinius. Caritas grupės veikia beveik visose Kauno arkivyskupijos parapijose.
Arkivyskupijos dekanatų ir parapijų Caritas organizacijos didžiausią dėmesį skiria vaikų, jaunimo, vienišų senelių globai.

Kauno arkivyskupijos Caritas veikloje darbuojasi 450 karitiečių savanorių.

Gerojo Ganytojo 2

Apie mus skaičiais:

103719– tiek žmonių buvo pamaitinti Carito labdaros valgyklose;
14313– tiek žmonių parūpinta drabužių, maisto ir kt.
355 – tiek vaikų lanko vaikų dienos centrus, kur jie yra pamaitinami, mokomi gyvenimo įgūdžių, ruošia pamokas, dalyvauja įvairiuose užsiėmimuose;
45 – tiek senelių Carito globos namuose surado jaukius namus.

Kauno arkivyskupijoje veikia: labdaros valgyklos, senelių globos namai, vaikų dienos centrai, savaitgalio vaikų maitinimo punktai.

Prisikelimas